Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Курсеви Вовед во програмирање Code@FEIT 2016

Курс за вовед во програмирање Code@FEIT 2016


Code@FEIT 2016


РЕЗУЛТАТИ - ТЕСТ


Распоред за Предавањата по денови


Распоред по кој ќе се одвиваат предавањата во рамките на курсот Code@FEIT 2016 :

Понеделник        (12.09.2016) 110 од 08:00 до 10:00 h   - понатамошните предавања и вежби - по договор

Вторник              (13.09.2016)    110 од 08:00 до 10:00 h   - понатамошните предавања и вежби - по договор

Среда                 (14.09.2016)    110 од 10:00 до 13:00  h   - понатамошните предавања и вежби - по договор

Четврток            (15.09.2016)    110 од 09:00 до 11:00 h   - понатамошните предавања и вежби - по договор

Петок                 (16.09.2016)     110 од 10:00 до 12:00 h   - понатамошните предавања и вежби - по договор

Лабораторијата во која ќе се одржува практичниот дел од курсот ќе бидете известени на крајот од предавањата во тековниот ден.


ПРОГРАМА Code@FEIT 2016:


Ден Час 1 Час 2 Час 3 Час 4 Цел
Понеделник 12.09 - Отворање
- Воведно предавање - Запознавање со Јава
- Типови податоци
- Константи
- Променливи
- Влез и излез
- Прва програма во Јава

Предавање

Институт КТИ

- Аритметички оператори и операции
- Разлики кај делење
- Релациони оператори
- Логички оператори
Запознавање со Java како програмски јазик;
Вовед во основните концепти на програмирањето
Типови податоци, константи и променливи
Запознавање со оператори и операции
Вторник 13.09 - if-else структура за избор
- switch структура - Функции/методи - вовед

- Функции/методи со return - Примери на посложени функции

Покането предавање

или практични вежби

 

Практични вежби во лабораторија Запознавање со структурите за избор и концепт на функции/методи
Среда 14.09
- while структура
- for структура

Покането предавање

„Grow Your Talent, Create Your Future“

Антонија Милошевска и Александра Деспотовска

од

ЕНДАВА

Македонија

Практични вежби во лабораторија Запознавање со структури за повторување и подетална работа со функции
Четврток 15.09 - Низи - Решавање проблеми со низи

Покането предавање

или практични вежби

Практични вежби во лабораторија Запознавање со низите како податочни структури;
Алгоритми за сортирање
Петок 16.09 - Сортирање како реален пример за работа со низи - Повторување
- Решавање реални проблеми

Покането предавање

или практични вежби

Практични вежби во лабораторија Користење на научениот материјал за решавање на
практични проблеми

Материјали

Предавање 1

Предавање 2

Предавање 3

Презентација Endava

Предавање 4

PROBA

Лаб вежби

Елаборат 1

Елаборат 2

Елаборат 3


Информации за курсот Code@FEIT 2016

Code@FEIT 2016 е курс со тема за вовед во програмирање наменет првенствено за идните студенти на Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) без претходно програмерско искуство, како и за сегашни студенти на ФЕИТ кои сметаат дека би имале корист од посетување на курсот, но исто така и за сите оние кои би сакале да се запознаат со основите на програмирањето.

Во пет работни денови со четири часа активности, слушателите на курсот ќе имаат можност да се запознаат со основите на програмирањето и дизајнирањето на  алгоритми. Во текот на предавањата, преку интерактивна настава слушателите ќе се здобијат со почетни и практични знаења од областа на програмирањето и преточувањето на проблемите во алгоритми, а потоа во програмски код.

Целта на Code@FEIT е да покаже нов пристап кон програмирањето и да ги мотивира младите да учат да програмираат и да креираат софтверски апликации. Курсот покрај за тековните и идните студенти на ФЕИТ, ќе биде отворен за други заинтересирани без разлика на старост, претходни познавања и професионална определба, секако со одредено ограничување на бројот на слободни места.

Code@FEIT е организиран од Институтот за Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) во соработка со Факултетската лабораторија ФЛАОП, во чии лаборатории ќе се одвива практичниот дел од курсот. Наставата целосно ќе биде покриена од наставниот и соработнички кадар на Институтот КТИ.

 


ОДГОВОРИ НА НЕКОЛКУ ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА ЗА Code@FEIT:


  • Кога и каде се одржува Code@FEIT? - Курсот ќе се одвива во просториите на Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) во Скопје, секој работен ден од 08 часот  почнувајќи од 12-ти Септември  2016 до 16-ти Септември 2016 година. Распоредот на термини за часовите ќе биде објавен погоре.
  • Колку чини посетувањето на курсот? – Курсот ќе чини 500 денари за идни (примени и пријавени кандидати при уписите) и тековни студенти на ФЕИТ, односно 1000 ден за сите останати надворешни слушатели.
  • Дали може да се пријавам ако не сум сегашен или иден студент на ФЕИТ? - Code@FEIT е отворен за сите заинтересирани. За жал, бројот на слушатели е ограничен, па во случај на преголема заинтересираност предност ќе се даде на идните и сегашни студенти на ФЕИТ.
  • Кој програмски јазик ќе се користи? - Согласно со програмата за изучување на принципите на програмирање на ФЕИТ, ќе се предава во програмскиот јазик JAVA. Сепак, фокусот ќе  биде поставен повеќе на дизајнот и имплементацијата на алгоритамот, отколку синтаксата на јазикот, така што и студенти со претходни познавања на кој било програмски јазик се добредојдени и едноставно ќе се вклопат во програмата на курсот.
  • Како да се пријавам? - Пратете e-mail на codeatfeit@feit.ukim.edu.mk со наведување на вашето име и презиме. Доколку сте сегашен студент на ФЕИТ наведете го и вашиот индекс. Доколку, пак, сте иден студент на ФЕИТ (и се уште не сте го добиле вашиот Индекс), наведете го и вашиот број за идентификација од пополнетата електронска пријава во системот iknow на УКИМ. По составување на конечната листа на слушатели на курсот, сите пријавени ќе бидат известени по e-mail за евентуалното ограничување на слободни места.
  • До кога може да се пријавам? - Пријавувањето е отворено заклучно со Петок (09.09.2016).
  • Кога ќе знам дали ќе може да го следам курсот? - Списокот на пријавените кандидати кои ќе може да го слушаат курсот ќе биде објавен на  11.09.2016 (Недела).