Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Наставен кадар

Наставен кадар

 1. Редовни професори
 2. Вонредни професори
 3. Доценти
 4. Асистенти
 5. Помлади aсистенти
 6. Соработници избрани на ННС
 7. Стручни соработници
 8. Редовни професори во пензија
 9. Професори ин-мемориам

Редовни професори

Верка Георгиева

+389 2 3099174 (факс. +389 2 3064 262)

Маргарита Гиновска

+389 2 3099 174

Венцеслав Кафеџиски

 • професор
+389 2 3099120

Слободан Мирчевски

+389 2 3099 149 (факс. +389 2 3064 262)

Крсте Најденкоски

+389 (0) 3099 144

Горан Рафајловски

 • Професор
00 389 2 3064 262

Александар Ристески

+389 2 3099 115

Христина Спасевска

 • Редовен професор
+ 389 2 3099 175

Димитар Ташковски

+389 (0)2 3099 107

Гога Цветковски

+ 389 (0)2 3099 143

Тони Јаневски

+389 2 3099 119 (факс. +389 2 3064 262)

Доценти

Весна Андова

 • Доцент
+389 2 3099 170

Невенка Китева Роглева

00389 2 3099 135

Александра Крколева Матеска

+389 2 3099 122

Билјана Начевска-Настовска

+389 70 945458

Софија Николова-Поцева

+389 2 3099 135

Весна Ојлеска Латкоска

+389(0)23099152

Маре Србиновска

+38923099160, +38923099162

Лихнида Стојановска-Георгиевска

 • доцент
++389-2-3099-178

Горан Стојановски

 • доцент
++389 (0)2 3099 152

Томислав Шуминоски

 • Доцент
+389-2-3099112

Редовни професори во пензија

Драгомир Арсов

+389 2 3099 101 (факс. +389 2 3064 262)

Љупчо Арсов

+389 2 3099111 (факс. +389 2 3064262)

Софија Богданова

+ 389 2 30 99 109

Методија Камиловски

+389 2 3099110 (факс. +389 2 3064262)

Татјана Улчар - Ставрова

Велимир Филипоски

+389 2 3099166