Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 2013-2018 02-Електрични машини и автоматизација (02-ЕМА) Вмрежени системи за управување и управување во реално време

Вмрежени системи за управување и управување во реално време

Предмет: Вмрежени системи за управување и управување во реално време

Код: ФЕИТ01004

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Миле Станковски

Содржина на предметната програма:

Повеќенивоовска организација на системите за управување и надгледување на постројките и процесите, интегрирани информациони системи на ниво на фабрика. Дистрибуирани компјутерски системи за работа во реално време: Мерење и моделирање на задоцнување во комуникациски мрежи. Управување во затворена јамка преку комуникациска мрежа. Проектирање и работа со повеќе нивоовски дистрибуирани системи.

Литература:

  1. Richard M. Murray, An Introduction to Networked Control Systems, California Institute of Technology, 2006.
  2. Fei-Yue Wang, Derong Liu, Networked Control Systems – Theory and Applications, Springer-Verlag, 2008.
  3. Xia, Fu, Liu, Analysis and Synthesis of Networked Control Systems, Springer-Verlag, 2011.
  4. Stuart A. Boyer, SCADA, 3rd Edition, ISA-The Instrumentations, Systems, and Automation, Society, 2004.
  5. Robert Lewis, Modeling Control Systems Using IEC 61499, The Institution of Engineering and Technology, 2001.
  6. David Bailey, Edwin Wright, Practical SCADA for Industry Elsevier, 2003.