Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Огласи за вработување Оглас за вработување во ЛТХ Леарница, Охрид

Оглас за вработување во ЛТХ Леарница, Охрид

Рок на аплицирање: до 30 септември 2016

learnica.png

ЗА СОРАБОТКА ПОВИКУВАМЕ:

ПРОДУКТЕН МЕНАЏЕР


Опис на работата и задачите

 • изработка на калкулации, технички услови и услови за преземање, како и подготовка на понуди (технички работи)
 • организација и водење разговори со купувачите при воведување нови производи
 • соработка при изработка на плански акти и инвестициски елаборати во производството односно техничко-технолошката област
 • водење проекти од порачка до потврдување на сериското производство
 • координација на изработката и потврдување примероци за нови проекти и повторени алати
 • управување и порачка на повторени алати
 • изработка на анализа на трошоци за проектите
 • соработка со надворешни институции и деловни партнери во рамките на проектните задачи
 • управување и следење на производите за време на рокот на траење
 • контрола на рентабилноста на производите (ROS) во текот на траењето на рокот
 • учество при R&R
 • грижа за чисто и уредно работно место
 • почитување на прописите од областа безбедност при работа и екологија
 • извршување други задачи во согласност со обученоста на работникот и упатствата од работодавачот

Подреденост

Кон директорот на секторот, раководителот на оддел.

Потребен степен и насока на образование работно искуство

Дипломиран машински или инженер по електротехника со работно искуство од 4-5 години.

Способности

Упорност; познавање на организацијата; планирање; доверливост; мотивациски способности.

Потребни дополнителни знаења

 • познавање англиски или германски јазик
 • стручно знаење и познавање на прописите од областа на работата
 • познавање на петте столба на квалитет (PPAP, FMEA, APQP, SPC, MSA)
 • употреба на стандардни и специјализирани компјутерски алатки.

 

ВО ФАБРИКАТА ЛЕАРНИЦА BO ОХРИД ВИ НУДИМЕ:

динамична, самостојна и флексибилна работа полна со нови предизвици,

одлична можност за личен и професионален развој и градење понатамошна кариера,

размена на знаењата меѓу фабриките на групацијата.

Вашата биографија пратете ја на lth@aag.com.mk .

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ