Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Огласи за вработување Оглас за вработување во СОСУ "Илинден"

Оглас за вработување во СОСУ "Илинден"

Објавено 15.12.2016

Оглас за вработување во Средно општинско стучно училиште Илинден, општина Илинден


Средното општинско стучно училиште Илинден, oпштина Илинден има потреба од професор по стручните предмети од областа на електротехниката.

Потребни квалификации:

Дипломиран инженер по електротехника и информациски технологии (ЕТФ/ФЕИТ);

Насока: КТИА/КСИА/КСИАР;

Со и без работно искуство.

Пожелно е со педагошко-психолошка и методска доквалификација;

Повеќе за Средното општинско стучно училиште Илинден, општина Илинден ќе најдете на

http://www.sosuilinden.edu.mk/

Начин на аплицирање:

Контакт: Зоран Арсовски

тел: 075407436

e-mail: zoranarsovski2000@yahoo.de

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ