Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Огласи за вработување Оглас за вработување во Средно општинско стучно училиште Илинден

Оглас за вработување во Средно општинско стучно училиште Илинден

Објавено 05.09.2014

Оглас за вработување во Средно општинско стучно училиште Илинден, Општина Илинден

 

Средното општинско стучно училиште Илинден,

Општина Илинден има потреба од професори по предметите:

  • Електротехника (5 часа);
  • Основи на мерењата и електрични кола (3 часа);
  • Дигитална електроника и микропроцесори (3 часа);
  • Електроника (4 часа);

Потребни квалификации:

Дипломиран инженер по електротехникаи информациски технологии (ЕТФ/ ФЕИТ); Насока: КТИА/ЕТ/ЕРПС/ТК; Со и без работно искуство. Пожелно е со методско- психолошка и педагошка подготовка;

Повеќе за Средното општинско стучно училиште Илинден, Општина Илинден ќе најдете на  http://www.sosuilinden.edu.mk/

Начин на аплицирање на:

Средното општинско стучно училиште Илинден

Адреса: Улица 534 бр.29

Општина Илинден

Контакт: 02/ 2552320

e-mail: suilinden@yahoo.com

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ