Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите Безжична мрежа на ФЕИТ

Безжична мрежа на ФЕИТ

 

Почитувани колеги,

Ве известуваме дека на ФЕИТ е поставена безжична мрежа која што исто така може да се користи од страна на сите активни студенти на ФЕИТ. Автентификацијата се врши преку Вашите е-маил адреси и соодветната лозинка (На пр. корисник: kti22012@feit.ukim.edu.mk и Вашата лозинка). За повеќе информации за студентскиот е-маил сервис посетете го следниов линк http://www.feit.ukim.edu.mk/studenti/tekovni-soopshtenija-za-studentite/izviestuvanjie-za-studientski-mail-siervier.

Името на безжичната мрежа е bm-feit. Во прилог се дадени упатства за поставување на безжичната мрежа за некои оперативни системи како и помошната програма SecureW2.

Со почит,
ФЛАОП

Упатство за поставување на безжичната мрежа на ФЕИТ /Android 4

Упатство за поставување на безжичната мрежа на ФЕИТ /Windows 7

Упатство за поставување на безжичната мрежа на ФЕИТ/Windows XP

Упатство за поставување на безжичната мрежа на ФЕИТ/IOS (IPhone)

SecureW2

bm-feit.mobileconfig

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ