Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ Уписи 2018 Конкурс и квоти 2018

Конкурс и квоти 2018

Конкурс и квоти за запишување студенти на прв циклус студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во учебната 2018/2019 година

 

Во согласност со Конкурсот за запишување на студенти на додипломски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на Факултетот за електротехника и информациски технологии, на 13 и 14.9.2018 година ќе се врши пријавувањето во вториот уписен рок.

Кандидатите ќе можат да се пријавуваат На шалтерите на Службата за студентски прашања во термини од 11:30 до 14:30 часот.

На Факултетот за електротехника и информациски технологии, во учебната 2018/2019 година во вториот уписен рок во редовни студии ќе можат да се запишат студенти во следните студиски програми со соодветни квоти:

Студиска програма (8 семестри)

Државна квота

Цена (еур)

Квота кофинан.

Цена (еур)

Вкупно

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

33

200

40

400

73

Електроенергетски системи (ЕЕС)

38

200

30

400

68

Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ)

46

200

30

400

76

Компјутерски системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)

27

200

30

400

57

Компјутерски технологии и инженерство (КТИ)

12

200

30

400

42

Компјутеско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ)

32

200

30

400

62

Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ)

32

200

30

400

62

ВКУПНО студенти

220

220

440