Вовед во програмирање со програмскиот јазик C++

Последна измена: јули 4, 2020

Курсот за вовед во програмирање со C++ ги опфаќа основните концепти на програмирањето, илустрирани со програмскиот јазик C++. Во рамките на курсот се опфатени воведни теми од областа на програмирање (типови податоци, променливи, оператори и операции, концептите за if-else, while, for, како и некои едноставни податочни структури за организација на податоци). Особен фокус се става...

Вовед во програмирање со програмскиот јазик C

Објавено: јули 3, 2020

  Курсот за вовед во програмирање со C ги опфаќа основните концепти на програмирањето, илустрирани со програмскиот јазик C. Во рамките на курсот се опфатени воведни теми од областа на програмирање (типови податоци, променливи, оператори и операции, концептите за if-else, while, for, како и некои едноставни податочни структури за организација на податоци). Особен фокус се...

Вовед во програмирање со Java

Објавено: јули 3, 2020

  Курсот за вовед во програмирање со Java ги опфаќа основните концепти на програмирањето, илустрирани со програмскиот јазик Java. Во рамките на курсот се опфатени воведни теми од областа на програмирање (типови податоци, променливи, оператори и операции, концептите за if-else, while, for, како и некои едноставни податочни структури за организација на податоци). Особен фокус се...

Вовед во мрежно работење

Објавено: јули 3, 2020

  Обуката овозможува запознавање со основните концепти на компјутерските мрежи и сите мрежни слоеви, со посебен фокус на мрежното ниво. Оттука се овозможува запознавање со конкретни стандарди и уреди за дефинирање на мрежни околини, жични и безжични. По завршувањето на курсот студентите се оспособени за самостојно дизајнирање и поврзување на мрежни уреди во компјутерска мрежа,...

Вовед во дизајн на Веб апликации со WordPress

Објавено: јули 3, 2020

  Обуката овозможува запознавање со основите за развој на клиентски веб апликации. Учесниците на обуката ќе се стекнат со теоретски и практични вештини од областа. ПРОГРАМА ЗА ОБУКА И ВРЕМЕТРАЕЊЕ ТЕМА Број на часови Ден Поставување на WordPress страница Избирање на хостинг. Инсталирање на WordPress. Преглед на контролен панел во WordPress. Тoolbar, navigation, homepage, login...

Развој на веб апликации со PHP (HTML/CSS и MySql)

Објавено: јули 3, 2020

  Обуката овозможува запознавање со PHP, HTML, CSS и MySQL  како едни од најкористените технологии за развој на веб софтвер денес и запознавање со основите на програмирањето и алгоритмите воопшто. ПРОГРАМА ЗА ОБУКА И ВРЕМЕТРАЕЊЕ ТЕМА Број на часови Ден 1.       Вовед во развој на web апликации со PHP • Архитектура на WEB апликација. •...

Развој на клиентски веб апликации

Објавено: јули 3, 2020

  Обуката овозможува запознавање со основите за развој на клиентски веб апликации. Учесниците на обуката ќе се стекнат со теоретски и практични вештини од областа. Програмата на обуката е компатибилна со испитите од Микрософт: Exam 98-375 (HTML5 Application Development Fundamentals), Exam 98-383 (Introduction to Programming using HTML and CSS) и Exam 98-382 (Introduction to Programming...