Избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на ФЕИТ – Скопје

Објавено: ноември 19, 2021

Собири – допис Упатство за кандидирање на членови и претседател за Факултетското студентско собрание на ФЕИТ Одлука за распишување избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на ФЕИТ – Скопје...