Избори за претседател и членови на ФСС на ФЕИТ – 2022

Објавено: ноември 18, 2022

Собири за кандидирање за ФСС при ФЕИТ Упатство за кандидирање за изборите за Факултетското студентско собрание при Факултетот за електротехника и информациски технологии Одлука за распишување избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на ФЕИТ – Скопје...