Јавната одбрана на докторска дисертација

Кандидат Тема Датум Време Локација
м-р Ѓорѓи Илиевски


„Оптимизација на јавен здравствен систем базиран на Blockchain технологија“

 

02.11.202година (среда)

11 часот Сала за конференции на ФЕИТ