Denkovski Daniel

E-mail danield@feit.ukim.edu.mk
Phone + 389 2 3099 177

Образование:

  1. доктор на технички науки (2016 / УКИМ)
  2. магистер по електротехника и информациски технологии (2011 / ФЕИТ – Скопје)
  3. дипл. инж. по електротехника и информациски технологии (2008 / ФЕИТ – Скопје)

Работно искуство:

Доцент на Институт за КТИ (јан. 2017 -)
Истражувач во WINGroup, ФЕИТ (јан. 2009 -)