Студирање во Франција на магистерски и докторски студии

Последна измена: јули 10, 2019

Конкурс за стипендии на француската влада за студии во Франција 2019/2020 Конкурсот е отворен за кандидати кои се заинтересирани да следат студии во Франција, на ниво Мастер или Докторат. Стипендијата ги покрива животните, како и трошоците за школарина во Франција (во рамките на тоа што е предвидено според важечката регулатива), во период од максимум 9...