Правни акти и документи

Етички кодекс

Антикорупциска програма

Наредба за забрана на пушење во просториите на Факултетот

Извештаи за работа на Деканот на Факултетот за електротехника и информациски технологии
Годишни извештаи од спроведувањето на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Каталог на услуги


Огласи и јавни повици