Конкурс во рамки на програмата Еразмус+

Последна измена: септември 4, 2021

            УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ објавува КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА НАСТАВЕН КАДАР за академската 2021/2022 година   Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за наставен кадар за...

Конкурс во рамки на програмата Еразмус+

Објавено: јуни 25, 2021

                                                            УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ објавува КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ за академската 2021/2022 година  ...

Конкурс во рамки на програмата ЕРАЗМУС +

Објавено: јуни 30, 2020

                                                                  Рок за аплицирање до 1.10.2020    Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ KА 103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува...

Конкурс во рамки на програмата ЕРАЗМУС +

Последна измена: јуни 30, 2020

Рок за аплицирање до 1.10.2019 Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ KА 103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за индивидуална мобилност за студенти и наставен кадар. Кандидатите лично ја поднесуваат апликацијата во 3 примерока до Еразмус+ координаторот на ФЕИТ проф д-р Маргарита Гиновска, најдоцна до 1 октомври 2019 година. Повеќе информации...

Конкурс во рамки на програмата ЕРАЗМУС +

Објавено: март 22, 2019

Рок за аплицирање до 31.3.2019 Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ KА 103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти за реализирање летна студентска пракса/стажирање во програмски земји-учеснички во програмата Еразмус+. Времетраење на мобилноста за студенти е минимум 2 до максимум 3 месеци во термин јуни – септември...