Конкурс во рамки на програмата ЕРАЗМУС +

Објавено: јуни 30, 2020

Рок за аплицирање до 1.10.2020    Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ KА 103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за индивидуална мобилност за студенти. Кандидатите лично ја поднесуваат апликацијата во 3 примерока до Еразмус+ координаторот на ФЕИТ  проф.  д-р Маргарита Гиновска, најдоцна до 1 октомври 2020 година. Повеќе информации и потребните документи...

Конкурс во рамки на програмата ЕРАЗМУС +

Последна измена: јуни 30, 2020

Рок за аплицирање до 1.10.2019 Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ KА 103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за индивидуална мобилност за студенти и наставен кадар. Кандидатите лично ја поднесуваат апликацијата во 3 примерока до Еразмус+ координаторот на ФЕИТ проф д-р Маргарита Гиновска, најдоцна до 1 октомври 2019 година. Повеќе информации...

Конкурс во рамки на програмата ЕРАЗМУС +

Објавено: март 22, 2019

Рок за аплицирање до 31.3.2019 Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ KА 103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти за реализирање летна студентска пракса/стажирање во програмски земји-учеснички во програмата Еразмус+. Времетраење на мобилноста за студенти е минимум 2 до максимум 3 месеци во термин јуни – септември...