III циклус (Докторски студии)

1. Електротехника и информациски технологии
2. Метрологија
    Школа за докторски студии

    Процедура за барање одбрана на докторски труд

 

Прелиминарна листа на пријавени кандидати на студиската програма Електротехника и информациски технологии кои ги исполнуваат условите за упис по конкурсот за 2021/2022 година

бр. кандидат ментор
1 Моника Качурова Проф. д-р Перо Латкоски
2 Ангела Најдоска Проф. д-р Гога Цветковски
3 Бодан Велковски Проф. д-р Леонид Грчев