III циклус (Докторски студии)

1. Електротехника и информациски технологии
2. Метрологија
    Школа за докторски студии

    Процедура за барање одбрана на докторски труд


Прелиминарна листа на пријавени кандидати на студиската програма Електротехника и информациски технологии кои ги исполнуваат условите за упис по конкурсот за 2021/2022 година – втор уписен рок

бр. кандидат ментор
1 Борче Јовановски Проф. д-р Владимир Атанасовски
2 Елена Василева

Проф. д-р Зоран Ивановски


Прелиминарна листа на пријавени кандидати на студиската програма Електротехника и информациски технологии кои не ги исполнуваат условите за упис по конкурсот за 2021/2022 година – втор уписен рок

бр. кандидат ментор
1 Lirim Koraqi проф. д-р Горан Рафајловски
2 Lulzim Halitaj проф. д-р Димитар Димитров
3 Petrit Emini /