Оглас за набавка на работи за Изведба на водоснабдителен систем

Објавено: мај 17, 2021

“A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save”   Рок  за аплицирање до 17.06.2021 година Оглас за набавка на работи за Изведба на водоснабдителен систем Огласот е отворен до 17.06.2021 година. Референтен број: CN1-S.O 2.3-S011/TD8 Јавното комунално претпријатие Пролетер од Ресен објавува: ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ...

Оглас за Набавка, испорака и инсталација на опрема за мерење и управување на проток и притисок на вода

Објавено: април 8, 2021

Оглас за Набавка, испорака и инсталација на опрема за мерење и управување на проток и притисок на вода   “A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save”     Рок  за аплицирање до 10.05.2021 година Огласот е отворен до 10.05.2021 година. Референтен број: CN1-S.O 2.3-S011/TD6...

Оглас за набавка на услуги за Изработка на проект за реконструкција на водоснабдителна мрежа  

Објавено: април 8, 2021

Оглас за набавка на услуги за Изработка на проект за реконструкција на водоснабдителна мрежа “A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save”   Рок  за  аплицирање до  15.04.2021 година Огласот е отворен до 15.04.2021 година. Референтен број: CN1-S.O 2.3-S011/TD5 Јавното комунално претпријатие Пролетер од Ресен...

Оглас за Набавка, испорака и инсталација на опрема за управување и мониторинг на водоснабдителен систем

Објавено: април 8, 2021

  Оглас за Набавка, испорака и инсталација на опрема за управување и мониторинг на водоснабдителен систем  “A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save”   Рок  за аплицирање до 07.05.2021 година Огласот е отворен до 07.05.2021 година. Референтен број: CN1-S.O 2.3-S011/TD4 Јавното комунално претпријатие Пролетер...

Оглас за набавка на ИТ опрема

Објавено: ноември 18, 2020

 Оглас за набавка на ИТ опрема “A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save” Рок  за  аплицирање до  30.11.2020 година Огласот е отворен до 30.11.2020 година. Референтен број: CN1-S.O 2.3-S011/TD3 Јавното комунално претпријатие Пролетер од Ресен објавува:   ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ЗА НАБАВКА...

Оглас за набавка на GNSS инструмент за истражување

Објавено: ноември 18, 2020

Оглас за набавка на GNSS инструмент за  истражување “A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save” Рок  за аплицирање до 18.12.2020 година Огласот е отворен до 18.12.2020 година. Референтен број: CN1-S.O 2.3-S011/TD2 Јавното комунално претпријатие Пролетер од Ресен објавува: ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ЗА...

Оглас за набавка на Услуги за поддршка на имплементација на проект

Објавено: април 15, 2020

Рок за аплицирање до 27.04.2020 година Оглас за набавка на Услуги за поддршка на  имплементација на проект. за потребите  на проектот Проектот “Мониторинг во реално време и откривање и намалување на истеци во водоснабдителните мрежи – Smart Water Save “  во рамки на програмата Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “ Greece – the Republic of...