Оглас за набавка на Услуги за поддршка на имплементација на проект

Објавено: април 15, 2020

Рок за аплицирање до 27.04.2020 година Оглас за набавка на Услуги за поддршка на  имплементација на проект. за потребите  на проектот Проектот “Мониторинг во реално време и откривање и намалување на истеци во водоснабдителните мрежи – Smart Water Save “  во рамки на програмата Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “ Greece – the Republic of...