Соопштение за работно време

Објавено: јули 21, 2021

ПОРАДИ КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИТЕ ОДМОРИ СЛУЖБИТЕ НА ФАКУЛТЕТЕТОТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ  ВО СКОПЈЕ НЕМА ДА РАБОТАТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 26.07.2021 (понеделник) ДО 06.08.2021 (петок). СИТЕ ОБВРСКИ И БАРАЊА СТУДЕНТИТЕ МОЖАТ  ДА ГИ РЕАЛИЗИРААТ ЗАКЛУЧНО СО 23.07.2021 (петок). СЛУЖБИТЕ ЌЕ ЗАПОЧНАТ СО РАБОТА ОД 09.08.2021 (понеделник).                                                                                     ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЕИТ...

С О О П Ш Т Е Н И Е – Пријавување испити – прв циклус студии

Објавено: јули 20, 2021

Пријавување испити на прв циклус студии во август – септемвриската  испитна сесија ќе се врши електронски, преку системот iKnow, во периодот од 9.8. до 20.8.2021 година, следејќи го Корисничкото упатство за студенти, точка 2.5. Студентите што ќе извршат уредно електронско пријавување на испитот во системот iKnow, задолжително треба да достават и комплетно пополнета хартиена пријава....

С О О П ШТЕНИЕ – Пријавување испити – втор циклус студии

Последна измена: јули 20, 2021

Пријавувањето испити од втор циклус студии за студентите запишани на НОВИТЕ студиски програми (генерации 2013-2020) за август – септемвриската  испитна сесија ќе се врши електронски, со користење на iKnow системот, во периодот  од 9.8 до 20.8.2021 година, следејќи го Корисничкото упатство за студенти, дел 2.5. За сите пријавени испити, студентите задолжително треба да достават и уредно пополнети...

Соопштение

Објавено: јуни 20, 2021

  Барањата и молбите што студентите сакаат да ги поднесат електронски, мора задолжително да бидат испратени на адресата studentska_arhiva@feit.ukim.edu.mk. Сите барања и молби испратени на друга адреса нема да бидат разгледувани.   Одделение за студентски прашања при ФЕИТ Скопје, 23.6.2021 година...

Конкурс на Фондацијата Леорон

Објавено: јуни 14, 2021

                  Отворен е конкурс на Фондацијата Леорон. Сите документи треба да се достават најдоцна до 30.06.2021 година на следната e-mail адреса: foundation@leoron.com Контакт инфо: e-mail  foundation@leoron.com Телефон: 02 3298 611 Драгана Гагиќ – Координатор на Проектот https://www.leoron.com/foundation                     ...

К О Н К У Р С за запишување студенти на прв циклус студии во учебната 2021/2022 година

Објавено: јуни 5, 2021

К О Н К У Р С за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година...

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии во учебната 2021/2022 година

Објавено: јуни 4, 2021

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година...