Пријавување испити – септемвриска испитна сесија втор циклус студии

Објавено: јуни 28, 2024

Пријавување испити на втор циклус студии за септемвриската испитна сесија 2024 ќе се врши електронски, со користење на I Know системот, во периодот  од 3.7. до 23.8.2024 година, следејќи го Корисничкото упатство за студенти, дел 2.5. За сите пријавени испити, студентите задолжително треба да достават пополнети хартиени пријави  на самиот испит. Во пријавата  се внесуваат податоците за студентот, називот на предметот,...

Заверка на летен семестар во учебната 2023/2024 година – Втор циклус

Објавено: мај 31, 2024

Заверката на летениот семестар во учебната 2023/2024 година за студентите од Втор циклус студии – магистерски студии – ќе се врши на шалтерите на Одделението за студентски прашања во периодот: од 10. 6. до 14. 6. 2024 год. од 12:30 до 14:30 часот Потребни документи: Индекс (со впишани предмети); Образец A4 за заверување на семестар (со впишани предмети, фонд на часови, име и...

Пријавување испити – Втор циклус студии

Објавено: мај 17, 2024

Пријавување испити на Втор циклус студии за јунската испитна сесија ќе се врши електронски, со користење на I Know системот, во периодот  од 20.05  до 4.06.2024 година, следејќи го Корисничкото упатство за студенти, дел 2.5. За сите пријавени испити, студентите задолжително треба да достават пополнети хартиени пријави  на самиот испит. Во пријавата  се внесуваат податоците за студентот, називот на предметот, предметниот наставник, студиската програма и...

Информација за студентски адреси – втор циклус – втор рок

Последна измена: март 8, 2024

Почитувани, Ве известуваме дека ви се креирани електронски адреси на студентскиoт сервер за електронска пошта и корисничка сметка на порталот за електронско учење: http://e-kursevi.feit.ukim.edu.mk До серверот за електронска пошта може да се пристапи преку веб-адресата: https://smail.feit.ukim.edu.mk/ Електронските адреси се во форма <studiska_programa><broj_indeks>@feit.ukim.edu.mk, каде што <broj_indeks> е бројот на индексот, без косата црта со m на...

СООПШТЕНИЕ – Заверка на зимски семестар 2023/2024 и запишување на летен семестар 2023/2024 – втор циклус – постдипломски студии

Објавено: февруари 5, 2024

Доставување на документите за заверка на зимскиот семестар 2023/2024 и запишување на летниот семестар во учебната 2023/2024 година ќе се врши во Одделението за студентски прашања на ФЕИТ од 12:30 до 14:30 часот во периодот      од 15.02. до 16.02.2024 година Online пријавувањето е задолжително. Во iKnow системот (www.iknow.ukim.mk)  секој студент треба да го запише...

Пријавување и запишување на кандидати на втор циклус студии во вториот уписен рок 2023/2024

Објавено: јануари 22, 2024

Електронското пријавувањето на кандидатите за упис на Факултетот за електротехника и информациски технологии во учебната 2023/2024 година во вториот уписен рок ќе се врши од 18.1.2024 година. Секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување...

Пријавување испити – втор циклус студии

Објавено: декември 18, 2023

Пријавување испити на втор циклус студии во зимска – прва испитна сесија 2024 (јануарска испитна сесија 2024) ќе се врши електронски, со користење на I Know системот, во периодот  од 2.1. до 21.1.2024 година, следејќи го Корисничкото упатство за студенти, дел 2.5. За сите пријавени испити, студентите задолжително треба да достават пополнети хартиени пријави  на самиот испит. Во пријавата  се внесуваат...

С О О П Ш Т Е Н И Е – Електронски упис на семестар за студентите од II циклус студии запишани во првиот уписен рок 2023/2024

Објавено: октомври 25, 2023

Во периодот од 25.10. до 30.10.2023 година сите студенти запишани на втор циклус студии во првиот уписен рок  2023/2024 година треба да извршат електронско запишување на семестарот во iKnow системот (упатството за студенти). При запишување на семестарот студентот ги запишува предметите што ќе ги слуша во овој прв (зимски семестар) во учебната 2023/2024 година. Студентите кои во дадениот рок...

СООПШТЕНИЕ – Запишување зимски семестар 2023/2024 втор циклус – постдипломски студии

Објавено: октомври 9, 2023

    Запишување зимски семестар 2023/2024 втор циклус – постдипломски студии Генерации запишани заклучно со 2022/2023 – прв и втор рок Доставување на документите за запишување на зимскиот семестар во учебната 2023/2024 година ќе се врши во Одделението за студентски прашања на ФЕИТ од 12:30 до 14:30 часот во периодот      од 18.10. до 20.10.2023 година...

Втор циклус- прв уписен рок 2023/2024

Објавено: септември 21, 2023

С О О П Ш Т Е Н И Е – Втор циклус, прв уписен рок- Пријавување и запишување Електронското пријавувањето на кандидатите за упис на Факултетот за електротехника и информациски технологии во учебната 2023/2024 година во првиот уписен рок е отворено и ќе се врши до 13.10. 2023 година.. Секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и...

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на УКИМ во Скопје во учебната 2023/2024 година

Објавено: август 22, 2023

К О Н К У Р С  за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година...

Пријавување испити за трета (септемвриска) испитна сесија 2023 – втор циклус студии

Објавено: јуни 29, 2023

Пријавување испити на втор циклус студии за августовско-септемвриска испитна сесија ќе се врши електронски, со користење на I Know системот, во периодот  од 3.7. до 20.8.2022 година, следејќи го Корисничкото упатство за студенти, дел 2.5. За сите пријавени испити, студентите задолжително треба да достават пополнети хартиени пријави  на самиот испит. Во пријавата  се внесуваат податоците за студентот, називот на предметот, предметниот...

Заверка на летен семестар во учебната 2022/2023 година – втор циклус

Објавено: мај 29, 2023

Заверката на летениот семестар во учебната 2022/2023 година за студентите од Втор циклус студии – магистерски студии ќе се врши на шалтерите на Одделението за студентски прашања во периодот: од 5. 6. до 14. 6. 2023 год. од 12:30 до 14:30 часот Потребни документи: Индекс (со впишани предмети); Образец A4 за заверување на семестар (со...

Пријавување испити – втор циклус студии

Објавено: мај 12, 2023

Пријавување испити на втор циклус студии во летна – втора испитна сесија 2023 (јунска испитна сесија 2023) ќе се врши електронски, со користење на I Know системот, во периодот  од 15.5. до 4.6.2023 година, следејќи го Корисничкото упатство за студенти, дел 2.5. За сите пријавени испити, студентите задолжително треба да достават пополнети хартиени пријави  на самиот испит. Во пријавата  се внесуваат...

С О О П Ш Т Е Н И Е – Електронски упис на семестар за студентите од II циклус студии запишани во вториот уписен рок 2022/2023

Објавено: март 1, 2023

Во периодот од 1.3. до 3.3.2023 година сите студенти запишани на втор циклус студии во вториот уписен рок  2022/2023 година треба да извршат електронско запишување на семестарот во iKnow системот (упатството за студенти). При запишување на семестарот студентот ги запишува предметите што ќе ги слуша во овој прв (летен семестар) во учебната 2022/2023 година. Студентите кои во дадениот рок...

Соопштение – Заверка на зимски и запишување на летен семестар 2022/2023 втор циклус – постдипломски студии

Објавено: јануари 25, 2023

Заверување зимски семестар и запишување  летен семестар 2022/2023 втор циклус – постдипломски студии – генерации запишани заклучно со учебната 2021/2022 –  прв и втор рок Заверка на зимски и запишување на летен семестар 2022/2023 втор циклус – постдипломски студии – генерација 2022/2023...

Втор циклус студии – втор уписен рок 2022/2023 година

Објавено: јануари 25, 2023

Пријавување на кандидатите Пријавувањето на кандидатите за упис на втор циклус студии во вториот уписен рок во учебната 2022/2023 година на Факултетот за електротехника и информациски технологии ќе се врши со доставување на потребните документи на шалтерите на Одделението за студентски прашања од 12.30 до 14.30 часот во период од 7.2. до 17.02.2023 година. Пред доставување на...