Имај ФЕИТ

Континуирано образование на стручни и претприемливи индивидуи во електротехниката и новите технологии, кои ќе работат успешно и ќе промовираат нова работа и нови можности.