Оглас за вработување во Ван Хоол

Објавено: септември 14, 2023

Ван Хол има има нови слободни позиции кои се соодветни за електроинженери. 

Координатор за обука и развој:

https://www.vanhool.com/mk/karieri/oglasi-za-rabota/koordinator-za-obuka-i-razvoj

Контролор на залихи:

https://www.vanhool.com/mk/karieri/oglasi-za-rabota/kontrolor-na-zalikhi