Отворен повик за доделување 40 стипендии од Фондацијата Атанас Близнакоф

Објавено: јуни 28, 2024

На веб страницата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е објавен Отворен повик за доделување 40 (четириесет) стипендии за студенти кои ќе се запишат на прв циклус студии на факултетите во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2024/2025 година.
Повеќе информации за аплицирање и за потребната документација се достапни на следниот линк: https://macedonia2025.com/otvoren-povik-za-dodeluvanje-40-stipendii-studenti
Kраен рок за доставување на апликациите е 20 август 2024 година.