Оглас за вработување во Ван Хол

Објавено: јануари 30, 2024

COST PRICE ANALYST

Опис на работни задачи

 • Како аналитичар на трошоци во индустријата за автобуси, ваша одговорност е да ја одредите цената на производството за продажни проекти. Ваша задача е да ја преточите побарувачката на клиентот во трошок за компанијата. Откако ќе се појави проект за продажба, започнувате со анализа на поврзаната цена на чинење и предлагање на почетната продажна цена;
 • За да ја одредите продажната цена на автобус, правите анализи на трошоците на целиот производствен циклус на бараното возило. Ова бара комуникација со Одделот за производство за да се процени техничката изводливост на проектот за продажба, Одделот за продажба за описот на проектот и Одделот за инженеринг за техничките спецификации;
 • Анализата што ја спроведувате во однос на продажната цена се дискутира со продажната комисија, во присуство на извршниот директор и раководителот на Одделот за продажба, и потоа се носат одлуките за конечната продажна цена;
 • Како аналитичар на трошоци, вие сте одговорни и за пред и за пост-пресметување на продажните проекти. Овие анализи може да се користат во нови продажни проекти за попрецизно да се проценат цените на трошоците;
 • Дополнително, вие преземате иницијатива да откриете потенцијални аномалии во постоечките анализи и да имплементирате подобрувања каде што е потребно. Исто така, ваша одговорност е периодично да ги прилагодувате постојните цени на трошоците на моменталната состојба на пазарот, осигурувајќи дека продажните цени остануваат конкурентни;
 • Точни сте и способни да одржувате податоци;
 • Како аналитичар на трошоци, вие репортирате до раководителот на MIS одделот (Менаџмент информациски системи).

Потребни квалификации

 • ВСС или релевантно работно искуство во производствена средина;
 • Искуство во производствена средина или афинитет за технологија ќе се смета за предност;
 • Поседувате комбинација на аналитички (технички и финансиски) вештини со одлични комуникациски способности и отпорни сте на стрес;
 • Точни сте и умешни во работата со бројки и размислувате на начин ориентиран кон решенија;
 • Напредно познавање на тековните компјутерски апликации и алатки на MS Office;
 • Ентузијаст сте, позитивно настроени, добро организирани и тимски играч.

Compensation benefits

 • Компетитивни месечни примања на пазарот на труд во РМ;
 • Раст на платата минимум еднаш годишно според успехот;
 • Регрес за годишен одмор од 23.100 денари;
 • 24/7 дополнително осигурување од незгода;
 • Работа од понеделник до петок од 08:00 – 16:00 часот, 40 часа неделно;
 • Бесплатен топол оброк со избор на повеќе менија  во кантина со ресторански стандард;
 • Обезбеден превоз до/од работното место;
 • Работна околина според највисоки европски норми за безбедност и здравје при работа;
 • “Купи со попуст” – одобрени попусти за вработени во одредени продажни места;
 • Можност за мултинационално-препознаено професионално континуирано усовршување кај еден од најреномираните производители на автобуси.

Доколку сте заинтересирани испратете го Вашето CV (работна биографија) на англиски или на македонски јазик на jobs.mk@vanhool.com или аплицирајте преку следниот линк:

https://www.vanhool.com/mk/karieri/oglasi-za-rabota/cost-price-analyst.

Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор. 

Со доставување на Вашето CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци.

 

POWER BI DEVELOPER

Опис на работни задачи

 • Ќе бидете одговорни за развојот и одржувањето на нашиот процес на известување
  • Microsoft Azure Data Factory
  • Microsoft Azure SQL Server
  • Microsoft Power BI
 • Ќе бидете одговорни за имплементација на “Data warehouse”, анализирање на големи количини на податоци и имплементација на извештаи;
 • Ќе собирате и анализирате сите деловни барања и ќе ги пренесете во единствена база на податоци на податоци и правата метрика. За сите барања ке имате точна документација;
 • Ќе ја дефинирате програмата за развој во однос на “Sprints & Releases”, врз основа на приоритетите на нашите деловни колеги;
 • Ќе бидете одговорни за спроведување “ETL” процесот

Потребни квалификации

 • Најмалку 3 години релевантно работно искуство
  • Искуството со SQL е задолжително
  • Искуството со алатка за известување ќе се смета за предност
  • Искуството со Microsoft DataFactory, PowerBI, DAX, PowerQuery, SSIS, SSAS ќе се смета за предност
 • За предност се смета Scrum и DevOps начин на размислување и разбирање на современите практики за софтверско инженерство;
 • Комуницирате течно на англиски јазик;
 • Тимски играч кој презема иницијатива и поставува прашања кога е потребно

Compensation benefits

 • Компетитивни месечни примања на пазарот на труд во РМ;
 • Раст на платата минимум еднаш годишно според успехот;
 • Регрес за годишен одмор од 23.100 денари;
 • 24/7 дополнително осигурување од незгода;
 • Работа од понеделник до петок од 08:00 – 16:00 часот, 40 часа неделно;
 • Бесплатен топол оброк со избор на повеќе менија  во кантина со ресторански стандард;
 • Обезбеден превоз до/од работното место;
 • Работна околина според највисоки европски норми за безбедност и здравје при работа;
 • “Купи со попуст” – одобрени попусти за вработени во одредени продажни места;
 • Можност за мултинационално-препознаено професионално континуирано усовршување кај еден од најреномираните производители на автобуси.

Доколку сте заинтересирани испратете го Вашето CV (работна биографија) на англиски или на македонски јазик на jobs.mk@vanhool.com или аплицирајте преку следниот линк:

https://www.vanhool.com/mk/karieri/oglasi-za-rabota/power-bi-developer-0.

Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор. 

Со доставување на Вашето CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци. 

 

DATA ANALYST

Опис на работни задачи

 • Подобрување на моделите на податоци кои се наш извор за алатките за деловна интелигенција, поттикнување на донесување одлуки засновани на податоци и зголемување на достапноста на податоците низ организацијата
 • Чистење, пре-процесирање и валидирање на големи податочни множества за да се обезбеди точност и сигурност на податоците
 • Задолжени сте за одржување на алатките за интеграција и квалитет на податоците
 • Донесувате акциски препораки кои се базирани на вашите сознанија од податочната анализа за да го поддржите донесувањето на стратегиски одлуки
 • Ги следите трендовите и напредокот во индустријата со цел да поттикнете иновации во нашите техники за анализа на податоци

Потребни квалификации

 • Магистер по компјутерски науки, финансии, бизнис или поврзана област со најмалку една година релевантно искуство
 • Одлични писмени и вербални комуникациски вештини на англиски и македонски јазик. Познавање на холандски или кој било друг јазик е плус
 • Искуство во дизајнирање, градење и одржување на системи за обработка на податоци
 • Темелно познавање на Power BI. Имате искуство во DAX, Power Query и имате искуство со SQL. Искуство со други алатки за визуелизација на податоци се смета за предност
 • Практичен пристап, комбинирајќи силна комуникација и аналитички вештини
 • Самостоен работник со добар тимски дух

Compensation benefits

 • Компетитивни месечни примања на пазарот на труд во РМ;
 • Раст на платата минимум еднаш годишно според успехот;
 • Регрес за годишен одмор од 23.100 денари;
 • 24/7 дополнително осигурување од незгода;
 • Работа од понеделник до петок од 08:00 – 16:00 часот, 40 часа неделно;
 • Бесплатен топол оброк со избор на повеќе менија  во кантина со ресторански стандард;
 • Обезбеден превоз до/од работното место;
 • Работна околина според највисоки европски норми за безбедност и здравје при работа;
 • “Купи со попуст” – одобрени попусти за вработени во одредени продажни места;
 • Можност за мултинационално-препознаено професионално континуирано усовршување кај еден од најреномираните производители на автобуси.

Доколку сте заинтересирани испратете го Вашето CV (работна биографија) на англиски или на македонски јазик на jobs.mk@vanhool.com или аплицирајте преку следниот линк:

https://www.vanhool.com/mk/karieri/oglasi-za-rabota/data-analyst.

Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор. 

Со доставување на Вашето CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци.