С О О П Ш Т Е Н И Е – Електронски упис на семестар за студентите од II циклус студии запишани во првиот уписен рок 2023/2024

Објавено: октомври 25, 2023

Во периодот од 25.10. до 30.10.2023 година сите студенти запишани на втор циклус студии во првиот уписен рок  2023/2024 година треба да извршат електронско запишување на семестарот во iKnow системот (упатството за студенти). При запишување на семестарот студентот ги запишува предметите што ќе ги слуша во овој прв (зимски семестар) во учебната 2023/2024 година. Студентите кои во дадениот рок...

ЛОСТ – Проект за стипендирање на студенти од семејства со ниски месечни приходи – продолжен рок за пријавување

Последна измена: октомври 25, 2023

ЕВН Македонија АД, Скопје распишува конкурс за доделување 10 стипендии за студенти чиј вкупен приход на семејството (родители/старатели и кандидатот) за 2022 година по сите основи не надминува нето износ од 438.000,00 денари, односно бруто износ од 657.000,00 денари. Стипендијата е во висина од 10.000,00 денари месечно и се доделува за 10 (десет) месеци, почнувајќи...

Бесплатни онлајн курсеви по странски јазици

Објавено: октомври 18, 2023

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ организира бесплатни онлајн курсеви по странски јазици за студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Студентите можат за изберат некој од следниве јазици: руски, чешки, полски, хрватски, романски и унгарски јазик. Познавањето повеќе странски јазици претставува прозорец кон нови работни можности, воспоставување мултикултурни пријателства, различната перспектива за туѓите култури...

Соопштение за неактивирани предмети

Последна измена: февруари 29, 2024

Студентите што имаат избрано/запишано изборен предмет во зимскиот семестар во учебната 2023/2024 година што не се активирал и не фигурира во објавениот распоред на часовите, ќе можат да го заменат со активиран предмет, односно со изборен предмет што го има во распоредот на часовите. Студентите ќе можат да ја извршат промената на неактивираниот со активиран...

ОГЛАС за доделување стипендија на редовни студенти запишани на последна година од прв циклус студии

Последна измена: октомври 18, 2023

Врз основа на Меморандумот за соработка потпишан помеѓу Универзитетот Св. Кирил и Методиј и ОКТА АД – Скопје, на 31.08.2023, Факултетот за електротехника и информациски технологии – Скопје распишува ОГЛАС за доделување стипендија на редовни студенти запишани на последна година од прв циклус студии ОКТА АД – Скопје, (во натамошниот текст: ОКТА) доделува стипендија на...

Конкурс за стипендирање на студентите од електроенергетските студиски програми од АД ЕСМ И АД МЕПСО

Објавено: октомври 16, 2023

АД ЕСМ И АД МЕПСО РАСПИШУВААТ КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОД ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ     Како општествено-одговорни компании кои континуирано ги поддржуваат студентите на електроенергетските студиски програми, АД ЕСМ и АД МЕПСО и оваа година доделуваат 10 стипендии за студентите на Факултетот за електротехника и информациски технологии. Стипендијата е во висина од 8.000,00...

Прелиминарна за трет циклус студии – докторски студии во првиот уписен рок во академската 2023/2024 година

Објавено: октомври 16, 2023

Прелиминарна листа на кандидати за запишување на трет циклус студии – докторски студии во првиот уписен рок во академската 2023/2024 година...

РАНГ ЛИСТА на кандидатите пријавени на интерниот оглас на ФЕИТ за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител

Последна измена: октомври 15, 2023

РАНГ ЛИСТА на кандидатите пријавени на интерниот оглас на ФЕИТ за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител кои ги исполнуваат предвидените услови Индекс СП Година Вкупно поени 174/2023 КХИЕ 1 87.332 88/2019 ЕЕС 1 89.6 27/2022 ЕАОИЕ 1 58 41/2021 ЕАОИЕ 2 79.76 42/2021 ЕАОИЕ 2 87.24 131/2021 КТИ 2...

Соопштение за креирани електронски адреси на студентски сервер

Објавено: октомври 12, 2023

Почитувани колеги од прва година, Ве известуваме дека ви се креирани електронски адреси на студентскиoт сервер за електронска пошта и корисничка сметка на порталот за електронско учење: http://e-kursevi.feit.ukim.edu.mk До серверот за електронска пошта може да се пристапи преку веб-адресата: https://smail.feit.ukim.edu.mk/ Електронските адреси се во форма <studiska_programa><broj_indeks>@feit.ukim.edu.mk, каде што <broj_indeks> е бројот на индексот, без косата...

СООПШТЕНИЕ – Запишување зимски семестар 2023/2024 втор циклус – постдипломски студии

Објавено: октомври 9, 2023

    Запишување зимски семестар 2023/2024 втор циклус – постдипломски студии Генерации запишани заклучно со 2022/2023 – прв и втор рок Доставување на документите за запишување на зимскиот семестар во учебната 2023/2024 година ќе се врши во Одделението за студентски прашања на ФЕИТ од 12:30 до 14:30 часот во периодот      од 18.10. до 20.10.2023 година...

Пријавување на кандидати на прв циклус студии во третиот уписен рок 2023/2024

Објавено: септември 27, 2023

Доставувањето на документи за пријавување на кандидатите за упис на Факултетот за електротехника и информациски технологии во учебната 2023/2024 година во третиот уписен рок ќе се врши на 28.09.2023 година во Одделението за студентски прашања (трет кат) од 8.30 до 12 часот. Број на слободни места за запишување во вториот уписен рок во учебната 2022/2023 година:...

Сооопштение за прием на студентите од I (прва) година академска 2023/2024 година

Објавено: септември 27, 2023

Република Северна Македонија Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје Факултет за електротехника и информациски технологии   Се известуваат студентите од I (прва) година дека академската година ќе започне на 2. октомври 2023 година (понеделник). Првиот академски час ќе започне во 10:00 часот во амфитеатарот на ФЕИТ. Распоред Час 10:00 Отворање на настанот со интонирање...

Втор циклус- прв уписен рок 2023/2024

Објавено: септември 21, 2023

С О О П Ш Т Е Н И Е – Втор циклус, прв уписен рок- Пријавување и запишување Електронското пријавувањето на кандидатите за упис на Факултетот за електротехника и информациски технологии во учебната 2023/2024 година во првиот уписен рок е отворено и ќе се врши до 13.10. 2023 година.. Секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и...

Започнување на часовите за подготвителна настава по Програмирање

Објавено: септември 21, 2023

Факултетот за електротехника и информациски технологии и годинава организира подготвителни курсеви по предметите основи на програмирање (Code@FEIT). Курсот ќе се реализира во 20 школски часа,  во периодот од 25. до 29. септември 2023 година. На подготвителните курсеви ќе се потенцираат предзнаењата што треба новите студенти да ги имаат за да се вклучат успешно во наставата. Основи...

КОНКУРС за доделување на стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии за студиска 2023/2024

Објавено: септември 20, 2023

Врз основа на потпишаната Спогодба за соработка помеѓу ЕВН Македонија АД, Скопје и Факултетот за Електротехника и информациски технологии – Скопје, се распишува конкурс за доделување стипендија за студентите запишани на енергетските насоки на Факултетот за Електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје. Со стипендирање на 3 (тројца)  студенти, ЕВН Македонија...

С О О П Ш Т Е Н И Е – eлектронски упис на зимски семестар во учебната 2023/2024 за студентите запишани по првпат во прва студиска година

Објавено: септември 19, 2023

Сите студенти запишани по првпат во прва студиска година (бруцоши) треба да извршат и електронско запишување на зимскиот семестар во учебната 2023/2024 година во iKnow системот  и внесување на предметите кои ќе се слушаат во овој семестар (тоа се предметите кои се запишани на Образецот А3) најдоцна до 19.09.2023 година Во упатството за студенти имате...

Пријавување на кандидати на прв циклус студии во вториот уписен рок 2023/2024

Објавено: септември 15, 2023

Доставувањето на документи за пријавување на кандидатите за упис на Факултетот за електротехника и информациски технологии во учебната 2023/2024 година во вториот уписен рок ќе се врши на 18.9. – 19.9.2023 во Одделението за студентски прашања (трет кат) од 8.30 до 12 часот. Број на слободни места за запишување во вториот уписен рок во учебната 2023/2024...