Соопштение за бруцоши

Последна измена: октомври 5, 2020

Почитувани бруцоши, Наставата во зимскиот семестар од учебната 2020/2021 ќе започне на 5.10.2020 година. На 5.10. и 6.10. наставата ќе се одвива со физичко присуство, во предавалната 223 и амфитеатарот на факултетот (АМФ), според распоредот на часови даден во следнава табела: Распоред на часовите за 5.10 2020 и 6.10.2020 година А паралелка Б паралелка В...

Продолжување на рокот за доставување на апстракт и труд за СКЕЕОР 2020

Објавено: октомври 2, 2020

Почитувани, Ни претставува особено задоволство да ве информираме дека рокот за доставување на апстракт и труд за осмата студентска конференција „Енергетска ефикасност и одржлив развој“ – СКЕЕОР 2020 е продолжен. Рокот за поднесување на апстракт е до 15.10.2020, а за труд до 01.11.2020 година. Ги охрабруваме сите студенти на додипломски и постдипломски студии да ја...

Информација за студентски адреси

Објавено: септември 30, 2020

Почитувани бруцоши, Ве известуваме дека ви се креирани електронски адреси на студентскиoт сервер за електронска пошта и корисничка сметка на порталот за електронско учење: http://e-kursevi.feit.ukim.edu.mk До серверот за електронска пошта може да се пристапи преку веб-адресата: https://smail.feit.ukim.edu.mk/ Електронските адреси се во форма <studiska_programa><broj_indeks>@feit.ukim.edu.mk, каде што <broj_indeks> е бројот на индексот, без косата црта. На пример,...

Соопштение за почеток со настава

Објавено: септември 29, 2020

Почитувани студенти, Наставата во зимскиот семестар од учебната 2020/2021 ќе започне на 5.10.2020 година. Часовите за предавања и аудиториски вежби ќе се одвиваат online преку платформата Zoom, според распоредот на часови што ќе биде објавен на веб страницата на факултетот. Лабораториските вежби по одделни предмети ќе се реализираат со физичко присуство во факултетските лаборатории. Сите...

Соопштение за бруцоши

Објавено: септември 29, 2020

Почитувани бруцоши, На 1.10. и 2.10.2020 година ќе бидат организирани денови за ориентација на новозапишаните студенти на ФЕИТ. За да се испочитуваат протоколите за заштита од вирусот Covid 19 и да се избегне групирање на голем број студенти, настанот ќе се одвива во четири термини, според следниов распоред: Датум Почеток Студиска програма на која сте...

Соопштение за новите студенти – трет уписен рок

Објавено: септември 29, 2020

Запишувањето на новите студенти во третиот уписен рок на ФЕИТ ќе се спроведе на 30.9.2020 година на шалтерите на одделението за студентски прашања на ФЕИТ во период од 10:00 до 11:00 часот. На денот на доставување на документите, пожелно е да пристигнете 10 минути пред закажаниот термин во дворот на Факултетот, пред еден од двата...

Конечна ранг листа – трет уписен рок 2020

Објавено: септември 29, 2020

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) – Државна квота Електроенергетски системи (ЕЕС) – Државна квота Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ) – Државна квота Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Државна квота Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ) – Државна квота Скопје, 29.9.2020 Конкурсна комисија на ФЕИТ...