Летна школа „Дизајн на вградливи микрокомпјутерски системи“

Летната школа „Дизајн на вградливи микрокомпјутерски системи“ за прв пат се одржа во Скопје во рамките на меѓународниот DАAD проект „Embedded system design” во 2011. година. Поради големиот интерес што таа го предизвика, Институтот за електроника, под раководство на проф. д-р Јосиф Ќосев, продолжи да ја организира школата секоја година, во првата седмица по завршување на јунскиот испитен рок. Оттогаш...

Летна школа Мултимедиски технологии

Последна измена: јули 3, 2020

Летната школа Мултимедиски технологии има за цел да им овозможи на студентите од завршните години проширени теоретски и практични знаења во областа на мултимедиските технологии. Таа е организирана од Институтот за електроника и традиционално се одржува пред почетокот на зимскиот семестар, а за прв пат беше организирана во 2015. година.    Програмата е комбинација од стручни предавања, лабораториски вежби...