Преглед на прифатени теми

                                                                 2023

Преглед на прифатени теми за изработка на докторски труд – февруари 2023

Преглед на прифатени теми за изработка на докторски труд – јануари 2023

                                                        2022

Преглед на прифатени теми за изработка на докторски труд – декември 2022

Преглед на прифатени теми за изработка на докторски труд – ноември 2022

Преглед на прифатени теми за изработка на докторски труд – октомври 2022

Преглед на прифатени теми за изработка на докторски труд – август 2022

Преглед на прифатени теми за изработка на докторски труд – јуни 2022

Преглед на прифатени теми за изработка на докторски труд – април 2022

Преглед на прифатени теми за изработка на докторски труд – март 2022

                                                             2021   

Преглед на прифатени теми за изработка на докторски труд – април 2021