Безжична мрежа на ФЕИТ

Почитувани колеги,

Ве известуваме дека на ФЕИТ е поставена безжична мрежа која што исто така може да се користи од страна на сите активни студенти на ФЕИТ. Автеникацијата се врши преку Вашите е-маил адреси и соодветната лозинка (На пр. корисник: kti22012@feit.ukim.edu.mk и Вашата лозинка).

Името на безжичната мрежа е eduroam. Во прилог се дадени упатства за поставување на безжичната мрежа за некои оперативни системи како и помошната програма SecureW2.

Со почит,
ФЛАОП

Упатство за поставување на безжичната мрежа на ФЕИТ /Android

Упатство за поставување на безжичната мрежа на ФЕИТ /Windows 7

Упатство за поставување на безжичната мрежа на ФЕИТ/IOS (IPhone)

SecureW2

bm-feit.mobileconfig