Распоред на испити

 


Колоквиуми

Распоред на првите колоквиуми за предметите од летниот семестар 2020/2021 – последна промена 15.4.2021

Распоред на вторите колоквиуми за предметите од зимскиот семестар 2020/2021 –  последна промена 17.1.2021

Распоред на првите колоквиуми за предметите од зимскиот семестар 2020/2021 – последна промена 26.11.2020

Испити

Распоред на испити за дополнителна ден сесија – 12.2.2021

Распоред на испити во првата испитна сесија 2020/2021 – 27.1.2021

Распоред на испити во втората испитна сесија 2020/2021 – 25.12.2020

Распоред на испити во третата испитна сесија 2020/2021 – 25.12.2020

Распоред на испити за дополнителна ден сесија – 16.9.2020

Распоред на испити во третата испитна сесија 2019/2020 – последна промена на 17.9.2020

Распоред на испити во втората испитна сесија 2019/2020 – последна промена на 12.7.2020