CROSSBOW

Објавено: февруари 8, 2021
Прекугранично управување со променливи моќности на производни единици на обновливи извори и уреди за складирање на електрична енергија за меѓународен пазар на големо
Cross Border management of variable renewable energies and storage unit enabling transnational wholesalemarket- CROSSBOW

01.11.2017-31.10.2021

HORIZON 2020

проф. д-р Весна Борозан

Повеќе информации за проектот може да најдете тука
Публикации поврзани со проектот:
ПРАВНА РАМКА НАЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СЕКТОР

АНАЛИЗА НА ПРАВНАТА РАМКА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СЕКТОР

Видеа, вебинари и други материјали http://crossbowproject.eu/library