Билатерални проекти

р.б.Име на проектотРаководител на проектДатум на проектотПериод на времетраење на проектот
1Истражување на технологии за заземјување и заштита на електричните мрежи и креирање учебен материјалПроф. д-р Владимир Димчев07.01.201901.07.2018 – 30.06.2020
2Билатерален проект помеѓу Македонија и Црна Гора со наслов: „Воведување на нов простор на дистрибуции и негова примена“ Теорија на рамки и асимптотска анализаПроф. д-р Билјана Јолеска Тунеска16.02.201601.01.2016-31.12.2017
3Меѓународен македонско-кинески научноистражувачки проект со наслов: “Енергетска ефикасност во безжично-напојувани телекомуникациски мрежи“Проф. д-р Зоран Хаџи-Велков07.03.201601.01.2016-31.12.2017
4Меѓународен македонско-австриски научноистражувачки проект со наслов: „Теорија на рамки и асимптотска анализа“Проф. д-р Катерина Санева Хаџи-Велковa04.07.201601.07.2016-30.06.2017