Факултетот за електротехника и информациски технологии – ФЕИТ е официјално овластен ECDL тест центар

Објавено: јуни 10, 2020
Со потпишување на овој договор ФЕИТ е првиот државен факултет во
Македонија кој ќе врши обука и полагање по програмата на ECDL/ICDL.
Почнувајќи од денес сите студенти покрај дипломата од факултет ќе
можат да добијат и меѓународен сертификат за познавање на компјутери и
компјутерски програми.