Годишна конференција на докторски студии од техничко-технолошки науки

Објавено: мај 10, 2024
Годишна конференција на докторски студии од техничко-технолошки науки
Школа за докторски студии на УКИМ
14-15 мaj, 2024 
Амфитеатар на ТМФ/ФИНКИ

Постер за годишната конференција на докторските студии од техничко - технолошките науки
Програма на годишната конференција на докторските студии од техничко - технолошките науки