Курс за асистивни технологии одржани во ИНОФЕИТ

Објавено: мај 4, 2023

Серија на предавања на тема асистивни технологии беа одржани во ИНОФЕИТ од страна на низа на реномирани експерти од оваа област од Европа и од Македонија. Разговорите се одржаа во рамките на активностите на COST акцијата „Унапредување на социјалната инклузија преку технологија и зајакнување“ a-STEP) и ФЕИТ ФабЛаб. a-STEP е интердисциплинарна, меѓусекторска, паневропска и поширока мрежа на истражувачи која работи на зајакнување на социјалната инклузија и зајакнување на поединците со нарушување на спектарот на аутизам (ASD) и/или интелектуална попреченост (ID). Брои над 110 членови од 35 европски земји, од кои над 40 присуствуваа на настанот во ИНОФЕИТ.
Во своето излагање, Џералдин Лидер, Универзитет во Голвеј, Ирска, претседавач на a-STEP, зборуваше за употребата на асистивна технологија за промовирање на социјалната вклученост за лицата со попреченост. Томаш Пжибила, од Универзитетот Адам Мицкиевич, Познањ, Полска зборуваше за неинвазивни техники за стимулација на мозокот и негово тренирање во образованието и терапијата. Дејвид Фазио, од Helix Opportunity, Сан Франциско, Калифорнија, зборуваше за тоа како да се направи содржина употреблива за луѓето со когнитивни и пречки во учењето.
Од македонска страна, Кристијан Лазарев, од Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците, зборуваше за употребата на асистивната технологија за поддршка на децата во образованието. За квантитативна ЕЕГ (QEEG) и неврофидбек за проценка и третман на невро-развојни растројства зборуваше Силвана Марковска Симоска од МАНУ. Данче Тодоровска и Гордана Благојевска, двете од Отворете ги прозорците, зборуваа за употребата на говорната технологија во третманот на децата со аутизам. На крајот, Бранислав Геразов од ФЕИТ зборуваше за работата на студентите на ФЕИТ во областа на асистивната технологија.
Курсот беше поддржан од македонската секција на ИЕЕЕ преку нејзините оддели: здружениот оддел за процесирање на сигнали и инженерство во медицината и биологијата (SP/EMB), здружениот оддел за електронски компоненти, инструментација и мерења, полупроводнички кола (ED/IM/SSC), како и афинитетната група на доживотни членови на ИЕЕЕ, (LM80077).