Натпревар преку IDEA-East Hub project: Idea Contest 2024

Последна измена: април 9, 2024

Во рамките на проектот IDEA-East Hub финансиран преку DAAD, Германија во кој учествува и ФЕИТ, Ве известуваме за можноста да учествувате во натпревар на идеи IDEA-East Hub – Idea Contest 2024 кој ќе се одвива на годишно ниво во текот на траењето на проектот до 2025 година.

Првиот натпревар ќе се одржи овoj период – Април 2024 (рокот за пријавување на идејата е крај на Април 2024)

Преку пријавување на ваша идеја може да учествувате во овој натпревар на идеи, каде после кругот на селекција ќе имате можност да работите на реализација на вашата идеја преку студиски престој во Германија на Универзитетот Анхалт од октомври до декември 2024 со користење на ресурсите и лабораториите на Универзитетот. Престојот ќе биде покриен преку проектот IDEA-EAST.

Идејата може да биде дел од вашата дипломска/магистерска или докторска работа или воопшто истражувачка работа (postdoc истражување на пример).

Подолу има повеќе детали за натпреварот, но секако можете да ја контактирате проф. Марија Календар (marijaka@feit.ukim.edu.mk) која е одговорен професор за проектот од ФЕИТ.

Ваш ФЕИТ


Undergraduate students! Graduate students! Young researchers!

Awesome opportunity!

Idea-East Hub project and Anhalt University of Applied Sciences (HSA, Germany) invite You to take part in the Idea Contest 2024 with the financial support of the German Academic Exchange Service (DAAD).

Register on the Idea-East Hub platform, describe your idea and take part in the online contest for innovative ideas (registration deadline is 30.04.2024) and get a chance to convert your idea into reality during a research or study trip to Germany (up to one semester of the academic year). The results of the Phase I of the contest will be announced on 30.06.2024.

Register on the Idea-East Hub platform:
https://www.hs-anhalt.de/en/international/intercultural-encounters/idea-east-hub/idea-contest-2.html
 
If you have any preliminary questions, please feel free to use the sender address for feedback.

We look forward to meeting you!

Best regards,
Your IDEA East Project