Нова книга од проф. д-р Тони Јаневски – „Future Fixed and Mobile Broadband Internet, Clouds and IoT/AI“ од светски реномираниот издавач Wiley – IEEE Press

Објавено: мај 13, 2024

Проф. д-р Тони Јаневски од Институтот за телекомуникации при Факултетот за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, објави нова книга со наслов „Future Fixed and Mobile Broadband Internet, Clouds and IoT/AI“ од светски реномираниот издавач Wiley – IEEE Press, која се појави на глобално ниво во април 2024 година.

Книгата „Future Fixed and Mobile Broadband Internet, Clouds and IoT/AI“ е сеопфатен ресурс за развојот на Интернет и телекомуникациите ширум светот, врз основа на технолошките рамки дефинирани од ITU (International Telecommunication Union).

Оваа книга обезбедува целосна покриеност на постоечките и идните фиксни и мобилни широкопојасни мрежи, Интернет и телеком и OTT услуги. Објаснува како да се изврши техничка, деловна и регулаторна анализа за идните 5G-Advanced, 6G, WiFi и оптички пристапни мрежи. Оваа книга опфаќа и оптички транспортни мрежи, подморски кабелски мрежи, иден сателитски широкопојасен Интернет, пресметки во облак, масивни и критични IoT и рамки и начини на користење на AI/ML во телекомуникациите.

Темите опфатени во книгата вклучуваат:

  • Интернет технологии, IPv6, QUIC, DNS, IPX, QoS (Quality of Service) во Интернет/IP, сајбер безбедност, иден Интернет 2030, управување со Интернет
  • Иден метален и оптички широкопојасен Интернет, операторски Етернет, SD-WAN, OTN (Optical Transport Network), подморски кабли, сателитски широкопојасен Интернет, бизнис аспекти и регулирање на широкопојасниот Интернет
  • Иден мобилен и безжичен широкопојасен Интернет, 5G-Advanced, 5G/6G управување со спектарот, 5G сателитски мрежи, QoS, 6G/IMT-2030, WiFi 7 (802.11.be), мобилни бизнис и регулаторни аспекти
  • Архитектури и модели на услуги за пресметување во облак, MLaaS (Машинско учење како услуга), BaaS (Блокчејн како услуга), идни OTT (Over The Top) и телекомуникациски облак услуги, бизнис аспекти и регулирање на облак услугите
  • Идни VoIP и TV сервиси, XR/AR/VR (проширена / зголемена / виртуелна реалност), критични IoT/AI услуги, идни OTT услуги, метаверс, мрежна неутралност, идна дигитална економија и пазари

Книгата „Иден фиксен и мобилен широкопојасен интернет, облаци и IoT/AI“ е суштинска референца за влади и регулатори, деловни лидери, инженери, менаџери и вработени во телекомуникациската индустрија, ИКТ деловни професионалци и студенти во телекомуникациите.