Поддршка за докторски студии во рамки на програмата IPCEI Microelectronics преку Infineon Technologies, Австрија

Објавено: јануари 26, 2023

 

 

 

Во рамки на програмата IPCEI Microelectronics(*), компанијата Infineon Technologies од Австрија нуди поддршка за докторски студии (PhD collaboration program). Програмата е наменета за студенти кои се на самиот почеток на докторските студии (PhD program with a full scholarship) или веќе работат на докторската дисертација (PhD in-kind program).

Повеќе информации може да најдете на следниве страници:

PhD collaboration program:  https://www.infineon.com/cms/austria/en/IPCEI-on-ME/phd-program/

PhD program with a full scholarship: https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/IPCEI/phd-scholarship

PhD in-kind program: https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/IPCEI/In-kind-PhD/

(*) IPCEI (Important Project of Common European Interest) on Microelectronics е програма која ја поткрепува европската индустрија за микроелектроника и е насочена кон унапредување на микроелектронската технологија. Партнерството IPCEI Microelectronics вклучува 32 компании, како и истражувачки и технолошки организации од Австрија, Франција, Германија, Италија и Велика Британија. Infineon Technologies, Австрија е дел од ова партнерство. Повеќе информации можете да најдете на страницата:

https://www.infineon.com/cms/austria/en/IPCEI-on-ME/