Потпишан меморандум за соработка меѓу ФЕИТ и Стјуарт Инспект

Објавено: мај 28, 2024

ФЕИТ потпиша меморандум за соработка со меѓународно етаблираната компанија Стјуарт Инспект во областите поврзани со joнизирачко зрачење и радијациона сигурност. Предмет на соработката е заедничко настапување во испитувања и процена на персоналниот дозен еквивалент од надворешно изложување на јонизирачко зрачење, како и мерење на брзината на амбиенталниот дозен еквивалент во близина на извори на јонизирачко зрачење во работна средина.

Воспоставената соработка ќе се одвива согласно лиценцата за овластен стручен технички сервис што ги доби ФЕИТ за Факултетската  лабораторија за радијациона физика (РАД-ЛАБ) од страна на Дирекцијата за радијациона сигурност.