Студенти од ФЕИТ на студиска посета во Германија

Објавено: април 8, 2024

Студентската посета во Германија, организирана од Универзитетот за применети науки во Анхалт, имаше за цел да им обезбеди на студентите од Факултетот за електротехника и информациски технологии практично искуство и запознавање со најновата опрема во областа на комуникациски и вградени системи. Во текот на двете недели, од 18-ти март до 29-ти март, студентите учествуваа во програмa дизајниранa да го подобри нивното разбирање и практичните вештини во областа на нивните студии.

Во текот на нивниот престој, студентите активно учествуваа во серија на специјализирани предавања кои покриваа клучни теми во кодирање и пренос на податоци, основи на администрирање на оперативни системи, програмирање на логички кола користејќи FPGA плочка, и детекција на објекти во слика. Овие сесии беа водени од професори на Универзитетот Анхалт, обезбедувајќи им на студентите квалитетен поглед во теоретските концепти и нивната практична примена. Покрај предавањата, студентите беа дел и од практични лабораториски задачи дизајнирани да ги прошират и утврдат темите опфатени во предавањата. Преку примена на теоретското знаење во реални сценарија, студентите стекнаа можност да имплементираат различни пристапи од областа на комуникациски и вградени системи.

Како дел од програмата, студентите имаа уникатната можност да посетат реномирани универзитети ширум Германија, вклучувајќи го и Универзитетот Харц во Вернигероде и Универзитетот Лајпциг. Овие посети овозможија академска размена и ја олеснија можноста за соработка на нашите студенти со студенти од Германија, но и на Факултетот со различни институции во Германија. За да ги засилат познавањата од практичната примена на теоретско знаење во нивната област на студии, студентите посетија и германски компании специјализирани во електротехника и информатички технологии. Посетите на компании како IBH Impex во Десау им обезбедија на студентите директен контакт со индустриските практики и технолошките иновации.

Покрај академските и професионалните ангажмани, студентите се запознаа и со богатото културно наследство на Германија преку посета на културни знаменитости во градови како Берлин, Хановер, Лајпциг и Дрезден. Овие излети им обезбедија на студентите поглед во историјата, уметноста и архитектурата на Германија, зголемувајќи ја нивната културна автентичност.

Студентската посета во Германија имаше особен успех, обезбедувајќи им на учесниците знаење што вклучува академски, професионални и културни димензии. Непроценливото знаење, вештини и искуства што студентите од нашиот Факултет ги стекнаа во текот на овие две недели ќе им служат како основа за идни напори во остварување на нивната кариера.