Оглас за вработување во Народна Банка

Објавено: март 14, 2022

Народна Банка објавува оглас за вработување на 6 извршители и тоа:

  • 4 извршители на работното место „помлад програмер“ во Отсекот за програмирање, на определено време во траење од 2 години;
  • 1 извршител на работното место „помлад организатор почетен степен“ во Отсекот за ИТ услуги, на определено време во траење од 1 година и
  • 1 извршител на работното место „помлад систем инженер“ во Отсекот за надзор и сигурност на ИС, на неопределено време.

Заинтересираните кандидати може да го видат огласот на следниот линк:
https://www.nbrm.mk/vrabotuvanje-vo-narodnata-banka-1.nspx