Вработување во QtWinSoft

Објавено: август 15, 2023

Компанијата QtWinSoft од Скопје, има потреба за вработување на студенти од завршна година со или без работно искуство, кои што би сакале да научат и работат на развој на C++ multiplatform embedded, desktop and mobile апликации со користење на cross-platform framework Qt/QML, во околина со реални проекти од следниве области: vehicle infotainment and diagnostic, medical applications, applications for electrical vehicles and chargers, machine learning, beverage industry,application for drones, navigation systems, data encryption and security, video and audio processing, CRM software, 3D animation and augmented reality.
Заинтересираните кандидати може да пратат CV на следнава email адреса: qtwinsoft@gmail.com или на контaкт формата на нашата веб страна: www.qtwinsoft.com