Приемни денови во Деканат

Декан

Вторник11-12 часот
Четврток11-12 часот

Продекан за настава

Понеделник14-16 часот
Среда10-12 часот

Продекан за финансии и соработка со стопанство

Вторник11-12 часот
Петок11-12 часот

Продекан за наука и меѓународна соработка

Понеделник12-14 часот