Приемни термини во деканат

Приемниот термин за студенти на Деканот е во вторник и четврток од 11:00 – 12:00 часот.
Приемот кај Деканот претходно се закажува кај Техничкиот секретар, на 02/3099191 или на tehsekretar@feit.ukim.edu.mk.
Приемниот термин за студенти на Продеканот за наука е во вторник од 11:00 – 12:00 часот.
Приемниот термин на Продеканот за настава е во вторник и четврток од 10:00 – 12:00 часот.
Примениот термин на Продеканот за финансии е во вторник од 12:00 – 14:00 часот.