Атанас Илиев


Биографија

Образование:

  1. PhD 2003 – Електротехнички факултет – Скопје
  2. МSc 1993 – Eлектротехнички факултет – Скопје
  3. BSc 1987 – Електротехнички факултет – Скопје

Работно искуство:

2008 – Вонреден професор
2003 – 2008 Доцент
1994 – 2003 Асистетнт
1987 – 1994 Помлад асистент


 

ailiev@feit.ukim.edu.mk

02 3099 132