Марко Порјазоски


Биографија

Образование:

  1. Магистер по електротехника (април 2006/Електротехнички факултет – Скопје)
  2. Дипломиран електротехнички инженер (јуни 2000/Електротехнички факултет – Скопје)

Работно искуство:

Aсистент (јануари 2007)
Помлад асистент (март 2003)
Демонстратор (декември 2001 – март 2003)


 

markop@feit.ukim.edu.mk

+38923099118