Мирчевски Слободан

Образование:

  1. Доктор на технички науки (1990/УКИМ-ФЕИТ)
  2. Магистер на електротехника (1984/УКИМ-ФЕИТ)
  3. Дипл. ел. инж. (1975/УКИМ-ФЕИТ)

Работно искуство:

Слободан Мирчевски (1950-Скопје) дипломирал, магистрирал и докторирал на Електротехничкиот факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј-Скопје, 1975, 1984 и 1990 година. По дипломирањето до 1979 година работел во Рудници и Железарница „Скопје“. Од 1979 година е вработен на Факултетот. Помлад асистент (1979/1983) и асистент (1986/1989) бил до 1991. 1991 е избран за наставник во звањето доцент, 1996 во вонреден професор, а 2001 во редовен професор. 2005 е реизбран за редовен професор. Бил раководител на Лабораторијата за електромоторни погони и Институтот за индустриска електроенергетика во повеќе мандати. 1997-1999 бил продекан за настава, а 1999-2001 продекан за финансии. 2004-2008 бил член на Сенатот на Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје. Сега е член на Интеруниверзитетската конференција. Области на научен интерес му се електромоторните погони и управувањето на електромоторни погони. Има издадено учебни помагала (предавања, аудиториски и лабораториски вежби) во електронска верзија (CD) за сите предмети од областа. Држел настава по Електромоторни погони и управување на Техничкиот факултет – Битола. Објавил повеќе од 150 научни и стручни (рецензирани) трудови. Реализирал повеќе научноистражувачки и апликативни проекти за рационално користење на електричната енергија во електромоторни погони, дијагностика и одржување на електромоторни погони. Бил ментор на 100 дипломски работи и 5 магистерски труда. Реализирал научни престои на Универзитетите во Ерланген, (1984 и 1995), во Милано (2000) и во Илменау (2002). IEEE Senior Member е од 2002. Претседател е на Студискиот Комитет А1 за вртливи машини во Мако СИГРЕ. Сега е член на Советот на ЕРЕ-РЕМС и главен претседавач на конференцијата ЕРЕ-РЕМС 2010 во Охрид, 6-8 септември.

2004-2009 Раководител на Институт за индустриска електроенергетика;
1987-1991, 1994-2004, 2009- Раководител на Лабораторија за електромоторни погони;
1997-1999 Продекан за настава;
1999-2001 Продекан за финансии;
2004-2008 Член на Сенатот на УКИМ;
2008- Член на Интеруниверзитетска конференција;
2009- Претседател на Македонско здружение за енергетска електроника, погони и управување.

Објавени трудови

Магистерски труд

С. Мирчевски, “Анализа на преодните процеси во системот на континуирани валачки станови и нивниот многумоторен погон”, Електротехнички факултет – Скопје , 1984.

Докторска дисертација

С. Мирчевски, “Оптимирање на брзинските режими кај главниот електромоторен погон на реверзибилните валачки станови”, Електротехнички факултет – Скопје , 1990.

Научноистражувачки проекти финансирани од Министерството за наука

1. С. Мирчевски, Д. Манов, Г. Арсов, М. Шаревски, Д. Андонов, Г. Рафајлов­ски, З. Андонов, учесници од Републичкиот завод за статистика, ЕМО-Охрид и Стопанската комора на Република Македонија, Рационално користе­ње на електричната енергија кај наизменичните електромоторни погони, 1994-96.

2. Љ. Николоски, С. Мирчевски, В. Гламочанин, М. Златаноски, Д. Христовски, Г. Рафајловски, Љ. Караџинов, В. Димчев, Д. Димитров, З. Андонов, Д. орѓевиќ, В. Малиновски, Х. Колев, П. Љушев, Квалитет на електричната енергија во Република Македонија, 1997-2000.

3. Дамјан Христовски, С. Јовановски , С. Мирчевски, К. Најденковски, З. Андонов, Т. Паспаловски, Драган Христовски и др., Дијагностика на изолациониот систем на електрични машини, шифра 40119801/0, 2001-2004.

Развојно-технолошки проекти

1. Развој и изработка на уред за меко пуштање на асинхрони кафезни мотори, носител ФИДКО-Скопје (м-р Борче Шахпаски), главен истражувач С. Мирчевски, 01.06.1994-31.12.1994.

2. Уред за струјна, напонска и термичка заштита на нисконапонски мотори, носител ЕМО – Охрид, П. Ц. Автоматика и електроника – Скопје , главен истражувач С. Мирчевски, 01.04.1996-31.03.1997.

3. Проектирање и изработка на микроконтролерски модул за управување со лифтови, носител ДИО-Инженеринг Скопје (Ивица оргиев), главен истражувач С. Мирчевски, 1.04.1997-31.07.1997.

4. Рационално користење на водата и електричната енергија со современи пумпи станици за наводнување и одводнување, носител Завод за Водостопанство на Република Македонија, главен истражувач З. Костиќ, соработник-истражувач С. Мирчевски, 1.06.1997-31.05.1998.

5. З. Андонов, С. Мирцевски, Лј. Карајановски, Н. Индзов Б. Надзински, Траининг анд Едуцатион фор Имплементатион оф Нењ Превентиве Елецтриц Дривес Маинтенанце Тецхнологиес, ГТЗ-ТТ пројецт, 2003-2004.

Научни и стручни трудови (избор)

Инвитед Паперс

1. С. Мирчевски, Г. Арсов, Д. Манов, М. Шаревски, З. Андонов, Г.Рафајловски, Д. Андонов, Ратионал усе оф елецтриц енергѕ ин АЦ дривес, (инвитед папер), 8тх Интернатионал Сѕмпосиум он Поњер Елецтроницс Ее’95 (пп.45-53), Нови Сад, Ѕугославиа, Септембер 27-29, 1995.

2. С. Мирчевски, Хоњ то солве тхе црисис ин елецтриц поњер енгинееринг студиес? (инвитед папер), 11тх Интернатионал сѕмпосиум он Поњер Елецтроницс Ее 2001 (пп.47-51), Нови Сад, , 31.10 –2.11. 2001.

3. С. Мирчевски, М. Чундев, З. Андонов, Девелопмент оф тхе индуцтион мотор фром Тесла унтил тодаѕ, (инвитед папер), 14тх Интернатионал Сѕмпосиум он Поњер Елецтроницс Ее 2007, Нови Сад, Републиц оф Сербиа, Новембер 7-9, 2007.

1. С. Мирчевски, Један приступ за формиранје наставне лабораторије за електромоторне погоне, ИИИ Симпозиј “Управлјани електромоторни погони”, (стр.2.66-2.69), Загреб , 1991.

2. С. Мирчевски, Т. Јакимов, Г. Димировски, Моделлинг анд оптимизатион оф спеед цонтрол оф тхе маин дриве ин а реверсибле роллинг милл, ИФАЦ Њорксхоп он аутоматиц цонтрол фор љуалитѕ анд продуцтивитѕ, АЦЉП’92, (Цонтрол Апплицатионс, пп.551-558), Истанбул, Туркиѕе, Јуне 3-5, 1992.

3. С. Мирчевски, Организинг лабораторѕ траининг ин елецтриц дривес, АФРИ­ЦОН 92, Септембер 22-24, 1992, Сњазиланд, Стелленбосцх, Соутх Африца.

4. С. Мирчевски, З. Андонов, Ларге ДЦ мацхинес маинтенанце, 6. Меѓународно Савјетованје о електромоторним погонима (стр. 252-255), Бријуни, Хрватска, 13-15. листопад, 1992.

5. С. Мирчевски, Рационално користење на електричната енергија во електромоторните погони, ЗЕМАК, И советување “Енергетиката во Македонија денес и утре”, Леуново, октомври 1992.

6. Б. Шахпаски, Т. Јакимов, С. Мирчевски, Субститутион оф релаѕ-цонтацтор цонтрол њитх цхоппер цонтрол фор лоцомотивес ин мининг индустрѕ, ИЕЕЕ Интернатионал Сѕмпосиум он Индустриал Елецтроницс ИСИЕ’93 Будапест, (Сессион 15.0 ДЦ ДРИВЕС, пп.403-406), Јуне 1-3, 1993.

7. Д. Андонов, С. Мирчевски, Д. Шајновски, К. Шимиќ, С. Деловски, С. Маленко , О. Фирфов, Проектирање на микропроцесорски базирана релејна заштита, ИВ тематски симпозиум ЕТАИ 1993 со меѓународно учество, (Сесија Е4/Електронски уреди, стр.49-50), Охрид, 27-29 септември 1993.

8. Г. Арсов, С. Мирчевски, З. Андонов, И. Гјоргјиев, ПСПИЦЕ симулатион оф регулатед сѕстемс ин индустриал апплицатионс, ИВ Тхеме Сѕмпосиум ЕТАИ 1993 њитх интернатионал партиципатион, Охрид, Септембер 27-29 1993.

9. Д. Андонов, С. Мирчевски, Д. Шајновски, К. Шимиќ, С. Деловски, С. Маленко, О. Фирфов, Мицропроцессор-басед протецтион релаѕс, ИИ конферен­ција “Електрона техника 93”, со меѓународно учество (том први, стр.264-269), Созопол – Бугарија, 29 септември до 1 октомври 1993.

10. С. А. Мирчевски, М. Шаревски, З. Лј. Андонов, Ратионал елецтриц енергѕ усинг њитх тхе хелп оф АЦ регулатед дривес, ЕЛМА 93 – ВИИ Меѓународна конференција по електрични машини и електромоторни погони, Варна – Бу­гарија, 7-9 октомври 1993.

11. С. Мирчевски, М. Шаревски, Можности за штедење електрична енергија со регулирани наизменични електромоторни погони наменети за енергетски машини, ЗЕМАК, ИИ советување “Актуелно во енергетиката на Македонија”, (стр.230-239), Струга, 26-29 октомври 1993.

12. С. А. Мирчевски, М. Шаревски, З. Лј. Андонов, Елецтриц енергѕ савинг поссибилитиес њитх тхе хелп оф АЦ регулатед дривес, 8тх ЕДПЕ (пп.253- 256), Пула – Цроатиа, 12-14 септембер 1994.

13. З. Андонов, С. А. Мирчевски, Симулатион оф АЦ дриве њитх индуцтион мотор, 8тх ЕДПЕ (пп.136-139), Пула – , 12-14 септембер 1994.

14. Г. Рафајловски, Д. Христовски, С. А. Мирчевски, Матхематицал модел анд симулатион оф дирецт селф-цонтроллед индуцтион мотор, 8тх ЕДПЕ (пп.157-160), Пула – , 12-14 септембер 1994.

15. С. А. Мирчевски, Лабораторѕ траининг ин елецтриц дривес, ПЕМЦ’94 (пп.897-900), Њарсањ-Поланд, 20-22 септембер 1994.

16. С. А. Мирчевски, Д. Андонов, З. Андонов, Мицроцонтроллер-басед протец­тион оф елецтриц дривес, САЕР’94 – Сецтион Б Аутоматед Сѕстемс анд Ин­дустриал Апплицатионс (пп.118-125), Варна-Булгариа, 1-3 оцтобер 1994.

17. С. А. Мирчевски, Модерн теацхинг лабораторѕ фор елецтрицал дривес, САЕР’94 – Сецтион Х Аутоматед Сѕстемс ин Едуцатион анд Траининг (пп.333-338), Варна-Булгариа, 1-3 оцтобер 1994.

18. С. Мирчевски, Тарифна политика за штедење, Економски магазин (стр. 28-29), 15 април 1994.

19. С. Мирчевски, Рационално користење на електрична енергија кај наизменичните електромоторни погони, ЕНЕРГЕТИКА 5 (стр. 46-47), ноември 1994.

20. З. Андонов, С. Мирчевски, Симулатион оф индуцтион мотор елецтрицал дриве басед он цаталогуе дата параметер естиматион, Интернатионал Аегеан цонференце он елецтрицал мацхинес анд поњер елецтроницс, Сецтион 3Б: ЕЛЕЦТРИЦАЛ ДРИВЕС, пп. 315-320, Кушадаси, Туркеѕ, 5-7 Јуне 1995.

21. З. Андонов, С. Мирчевски, Дѕнамиц моделинг оф индуцтион мотор елец­ триц дриве басед он цаталогуе дата параметер естиматион, 40тх КоРЕМА (пп.563-566), Загреб, Хрватска, 19-21 Април 1995.

22. С. Мирчевски, Современи електромоторни погони за пумпни станици, ИИ советување “Водостопанството во РМ”, Тема 2 – Функционалноста на системите за наводнување и потреба за нивно подобрување (стр.151-158), Охрид, Македонија, 25-26 април 1995.

23. З. Андонов, С. Мирчевски, Моделлинг оф елецтрицал дриве њитх индуцтион мотор, 17тх ИФИП Цонференце он Сѕстем моделлинг анд оптиматизатион, Сецтион: Енгинееринг Апплицатионс 1, пп.663-666, Прагуе, , 10-14 Јулѕ 1995.

24. Г. Арсов, С. Мирчевски, З. Андонов, И. Гјоргјиев, Симулатион оф ДЦ Дривес њитх Сепарателѕ Еџитед Моторс Усинг ПСПИЦЕ, Интернатионал Цон­ференце он Рецент Адванцес ин Мецхатроницс, ИЦРАМ’95 (Волуме ИИ, пп.779-783), Истанбул, Туркеѕ, Аугуст 14-16, 1995.

25. С. Мирчевски, Рационално користење на електромоторните погони како императив за штедење електрична енергија, Меѓународно советување на ЗЕМАК “Енергетски системи во југоисточна Европа”, книга 2, Карактеристики на оптоварувања и штедење на електрична енергија (стр.396-407), Охрид, Македонија, 21-23 септември 1995.

26. З. Андонов, С. Мирчевски, Аналѕсис оф дѕнамиц индуцтион мотор бехавиор, САЕР’95, Сецтион Е: Аутоматион оф Ресеарцх Еџперимент (пп.188-192), Варна, , Септембер 24-26, 1995.

27. Г. Рафајловски, Е. Ратз, Д. Манов, С. Мирчевски, Моделлинг оф вецтор цонтроллед елецтрицал дриве њитх индуцтион мотор, САЕР’95, Сецтион Е: Аутоматион оф Ресеарцх Еџперимент (пп.183-187), Варна, Булгариа, Септембер 24-26, 1995.

28. Д. Андонов, С. Мирчевски, З. Андонов, Д. Шајновски, Елецтриц дриве про­тецтион алгоритхмс фор мицроцонтроллер басед релаѕ, 5тх СОНТ, 08 Мицроелецтрониц анд Поњер Елецтрониц (пп.301-304), Пореч, Цроатиа, Септембер 25-27, 1995.

29. З. Андонов, С. Мирчевски, Индуцтион мотор дриве бехавиор аналѕсис бѕ параметер естиматион усаге њитх цаталогуе дата, 8тх Ее’95 (Тхеме 2, Елецтрицал Дривес, пп.351-357), Нови Сад, , Септембер 27-29, 1995.

30. Г. Рафајловски, С. Мирчевски, Д. Христовски, Дигитал симулатион оф вецтор цонтроллед индуцтион мотор њитх фиелд ориентатион, 8тх Ее’95, (Тхеме 2, Елецтрицал Дривес, пп.307-314), Нови Сад, , Септембер 27-29, 1995.

31. Г. Рафајловски, Е. Ратз, Д. Манов, С. Мирчевски, Моделлинг анд симулатион оф волтаге инвертер фед индуцтион мотор њитх статор флуџ ори­ента­тион, Цонференце Рецорд оф тхе 1995 ИЕЕЕ, 30-тх ИАС Аннуал Меетинг (Во­луме И, Елецтриц Мацхинес Цоммиттее, Индуцтион Моторс И-Десигн анд Цонтрол, пп.546-552), Орландо, УСА, Оцтобер 8-12, 1995.

32. С. Мирчевски, З. Костиќ, Можности за штедење енергија со современи електромоторни погони за пумпни станици, списание “Македонско Водостопанство”, декември 1995, (стр. 15-19).

33. З. Андонов, С. Мирцевски, Цаталогуе дата параметер естиматион оф индуцтион мотор елецтрицал дриве, Процеедингс оф тхе тхиртѕ сецонд Поњер цонверсион анд интелигент мотион 96 (ПЦИМ ‘ 96) Цонференце, Нуренберг, Германѕ, 21-23.05.1996, пп. 593-604.

34. С. Мирцевски, З. Костиц, Енергѕ савинг поссибилитиес њитх пумп’с ац адјустабле спеед дривес, Процеедингс оф тхе ИАСТЕД интернатионал цонференце Хигх тецхологѕ ин тхе поњер индустрѕ, Банфф, Цанада, 6-8.06.1996, пп. 164-167.

35. З. Костиќ, С. Мирчевски, Р. Матоски, Заштита на пумпите од механички преоптоварувања со вградување на уреди за меко пуштање, списание “Македонско Водостопанство” број. 8, септември 1996, стр. 30-34.

36. З. Андонов, С. Мирцевски, Аналѕсис оф рун-уп цхарацтеристицс оф индуцтион мотор елецтрицал дриве усинг цаталогуе параметер естиматион, Процеедингс оф тхе Поњер цонверсион анд мотион цонтрол 96 (ПЕМЦ’96), Будапест, Хунгарѕ, 02-04.09.1996, пп. 2/361-2/365.

37. Н. Николов, С. Мирчевски, Циклоконвертори и приложението им в електрозадвижването, Електронна техника ’96 Сборник научни трудове – книга 3, Созопол, Бугарија, 27-29.09.1996, стр. 201-205.

38. З. Андонов, С. Мирчевски, Аналисѕс оф радиал нетњорк цондитионс усинг дѕнамиц модел оф индуцтион мотор дриве, Процеедингс оф 9тх Интернатионал Цонференце он Елецтрицал Дривес анд Поњер Елецтроницс (ЕДПЕ’96), Дубровник, Цроатиа, 09-11.10.1996, пп. 300-303.

39. С. Мирчевски, Д. Манов, З. Андонов, Д. Андонов, С. Антоновска, М. Схаревски, Евалуатион оф индустриал елецтриц дривес девелопмент стате, Процеединг оф 9тх Интернатионал Цонференце он Елецтрицал Дривес анд Поњер Елецтроницс (ЕДПЕ’96), Дубровник, Цроатиа, 09-11.10.1996, пп. 235-238.

40. И. Гјоргјиев, Г. Арсов, С. Мирцевски, З. Андонов, Пспице симулатион оф индуцтион мотор,Процеедингс оф 9тх Интернатионал Цонференце он Елецтрицал Дривес анд Поњер Елецтроницс (ЕДПЕ’96), Дубровник, Цроатиа, 09-11.10.1996, пп. 297-303.

41. З. Андонов, С. Мирчевски, Д. Рајичиќ, Модел на електромоторен погон со голем асинхрон мотор погоден за проучување на состојби во мрежа при преодни појави, И Советување на МАКОСИГРЕ книга И, Струга, Македонија, 26-28.09.1996, стр. 53-62.

42. С. Мирчевски, Д. Манов, Г. Арсов, З. Андонов и др, Состојба на електромоторните погони со мотори за наизменична струја во Република Македонија, И Советување на МАКОСИГРЕ книга И, Струга, Македонија, 26-28.09.1996, стр. 87-96.

43. Д. Андонов, К. Шимиќ, С. Мирчевски, З. Андонов, Д. Шајноски, Алгоритхмс фор мицроцонтроллер-басед елецтриц дриве протецтион релаѕ, 4тх ИФАЦ Њорксхоп он Алгоритхмс анд Арцхитецтурес фор Реал-Тиме Цонтрол (ААРТЦ’97), Виламоура, Португал, 09-11.04.97.

44. С. Мирчевски, З. Андонов, Ан аппроацх то лабораторѕ траининг ин елецтриц дривес, Адванцес ин Цонтрол Едуцатион (АЦЕ’97) Препринтс, Истанбул, Туркеѕ, 14-16.07.1997, пп. 257-261.

45. З. Андонов, С. Мирцевски, Т. Димитров, Софт-старт симулатион програм фор сљуиррел цаге индуцтион мотор дриве, Процеедингс оф 7тх Еуропен Цонференце он Поњер Елецтроницс анд Апплицатионс (ЕПЕ’97), Трондхеим, , 08-10.09.1997, пп. 4.973-4.977.

46. С. Мирчевски, З. Андонов, Д. Андонов, Електрична заштита и надгледување на електромоторни погони со асинхрони мотори, списание Енергетика бр. 13 (стр. 24-29), и бр. 14 (стр. 21-24) јуни, септември, 1997.

47. С.А. Мирцевски, З. Андонов, Процеедингс оф Модерн лабораторѕ траининг ин елецтриц дривес, МЕЛЕЦОН 98, Тел-Авив, Исраел. 18-20.05.1998, пп. 155-158.

48. С. А. Мирцевски, З. Костиц, З. Андонов, Процеедингс оф Енергѕ савинг њитх пумп’с АЦ адјустабле спеед дривес, МЕЛЕЦОН 98, Тел-Авив, . 18-20.05.1998, пп. 1224-1227.

49. З. Андонов, С. Мирчевски, Естиматион оф ларге индуцтион мотор дриве’с параметерс њитх цаталогуе дата, ИЦЕМ’98 Процеедингс, Истанбул, , 2-4.09.1998, пп1961-1965.

50. С. Мирчевски, З. Андонов, Д. Андонов, Мицроцонтроллер-басед елецтриц дриве протецтион релаѕ алгоритхмс, ПЕМЦ’98, Прагуе, Цзецх Републиц, 8-10.09.1998.

51. С. Мирчевски, З. Андонов, Хармониц аналѕсис оф волтаге соурце фрељуенцѕ цонвертерс, ЈБМСАЕМ’98, Софиа, Булгариа, 14-15.09.1998.

52. С. Мирчевски, З. Андонов, Компензација на реактивна моќност во електромоторните погони, ИИ советување МАКОСИГРЕ книга И, Струга, Македонија, 23-25.09.1998, стр. 63-73.

53. Слободан А. Мирчевски, Звонимир А. Костиќ, Здравко Андонов, Примена на уреди од енергетската електроника за современи електромоторни погони во пумпни станици, списание Енергетика бр. 22, септември 1999, стр. 62-68.

54. З. Андонов, С. Мирцевски, Естиматион оф ларге индуцтион мотор дриве’с цхарацтеристицс усинг цаталогуе дата, Процеедингс оф тхе 10 тх Сѕмпосиум Енергетска Електоника (ЕЕ’99), Нови Сад, Југославија, 14-16.10.1999, пп. 241-246.

55. С. Мирчевски, З. Андонов, В. Илиевски, Л. Димитриевски, Примена на уред за меко пуштање на погон со трифазен асинхрон мотор во ТЕЦ Осломеј, И советување ЕСМ книга И, Битола , 16-18.12.1999, стр. 146-149.

56. С. Мирчевски, З. Андонов, Можности за континуирано образование во областа на електромоторните погони, И советување ЕСМ книга ИИ, Битола , 16-18.12.1999, стр. 225-228.

57. С. Мирцевски, З. Андонов, С. Георгиески, ДСП апплицатион ин ац дривес, Мелецон 2000, Лимассол, , 29-31.05.2000.

58. С. Мирцевски, М. Рива, З. Андонов, Хоњ то организе модерн теацхинг он елецтриц дривес цоурсес?, ЕПАЦ 2000, Скопје, , 18-19.09.2000.

59. С. Мирцевски, З. Андонов, З. Костиц, Ф. Сарацевиц, Д. Мицески, А. Буцкоски, Поссибилитиес фор ратионал усаге оф елецтрицал енергѕ ин пумп дривес, Процеедингс оф тхе ААС 2000, Охрид, Мацедониа, 21-23.09.2000, пп. 67-72.

60. С. Георгиески, С. Мирчевски, Идентификација на параметрите на асинхрон мотор во векторски управувани електромоторни погони, Зборник на трудови ЕТАИ 2000, Охрид, Македонија, 21-23.09.2000, стр. А-30-А-35.

61. Д. Христовски, С. Мирцевски, Индуцтион мотор хеатинг аналѕсис ин елецтрицал дривес ундер хеавѕ оператионал цондитионс, Интернатионал Аегеан Цонференце он Елецтрицал Мацхинес анд Поњер Елецтроницс (АЦЕМП) 2001, Кусадаси, , 27-29.06.2001, (пп.573-576).

62. Д. Христовски, С. Мирцевски, Индуцтион мотор тхермал модел фор дѕнамиц дриве аналѕсис, Интернатионал Сѕмпосиум он Диагностицс фор Елецтрицал Мацхинес, Поњер Елецтроницс анд Дривес (СДЕМПЕД) 2001, Гадо, Италѕ, 1-3.09.2001, пп. 347-349.

63. С. Мирчевски, Карактеристики на регулираните наизменични електромоторни погони применети во валавници, ЗЕМАК, Советување Електрометалургија во Македонија -проблеми, можности и перспективи од енергетски аспект, Скопје , 18.10.2001, стр.79-90, ИСБН 9989-9914-6-4.

64. С. Мирчевски, З. Андонов, В. Илиевски, Л. Димитриевски, Уред за меко пуштање на погон со трифазен асинхрон мотор применет во ТЕЦ Осломеј, Трето советување на МАКОСИГРЕ, книга 1, Охрид, 03-05.10.2001, стр. Р11-04/1-Р11-04/5, ИСБН 9989-9671-0-5.

65. Д. Видановски, С. Мирцевски, З. Андонов, Индуцтион моторс тхермал мониторинг њитх цомбинед метход, 11тх Интернатионал сѕмпосиум Поњер Елецтроницс (ЕЕ) 2001, Нови Сад, Ѕугославиа, 31.10 –2.11. 2001, пп.295-297.

66. С. Мирчевски, З. Андонов, Интелигентни системи за одржување електромоторни погони, Летен симпозиум за електроника и обработка на сигнали (ЛЕОС) 2002, Охрид, 21‡23.06.2002, стр.54-58, ИСБН 9989-638-32-1.

67. Г. Л. Арсов; С. Мирцевски, Цѕцлоцонвертер Апплицатион ин Роллинг Милл Дриве Сѕстемс, 10 тх Интернатионал Поњер Елецтроницс анд Мотион Цонтрол Цонференце (ЕПЕ-ПЕМЦ) 2002, Дубровник. 9-11.09.2002, Папер Но. Т11-027, пп. 1-7, ИСБН 953-184-046-6.

68 Г. Арсов, С. Мирчевски, Анализа на напонските хармоници и нивното влијание врз карактеристиките на асинхрон мотор напојуван од циклоконвертор, Зимски симпозиум за електроника и обработка на сигнали (ЗЕОС) 2002, Гевгелија, 20‡21.12.2002, стр.13-18, ИСБН 9989-630-33-Џ.

69. З. Андонов, Б. Јефтениц, С. Мирцевски, Тхе цаталогуе дата аццурацѕ инфлуенце он генетиц алгоритхм естиматион оф тхе индуцтион мотор ељуивалент сцхеме параметерс, ВИ национална конференција со меѓународно учество ЕТАИ 2003, Охрид, 17–20.09.2003, стр. А137-А142, ИСБН 9989-2175-0-5.

70. С. Мирчевски, З. Андонов, Системи за одржување електромоторни погони, ВИ национална конференција со меѓународно учество ЕТАИ 2003, Охрид, 17–20.09.2003, стр. А131-А136, ИСБН 9989-2175-0-5.

71. И. Гјоргјиев, С. Мирцевски, Поссибилитиес фор енергѕ савингс ат елеваторс њитх тњо спеед дривес, ВИ национална конференција со меѓународно учество ЕТАИ 2003, Охрид, 17–20.09.2003, стр. А127-А130, ИСБН 9989-2175-0-5.

72. З. Андонов, Б. Јефтениц, С. Мирцевски, Ресултс рецурренце он генетиц алгоритхм естиматион оф тхе индуцтион мотор ељуивалент сцхеме параметерс, 12тх Интернатионал сѕмпосиум Поњер Елецтроницс ЕЕ 2003, Нови Сад, Сербиа & Монтенегро, 05–07.11.2003, Папер Но. Т3-1.8, пп.1-4, ИСБН 86-80249-74-2.

73. З. Андонов, Б. Јефтениц, С. Мирцевски, Ресултс рецурренце он генетиц алгоритхм естиматион оф тхе индуцтион мотор ељуивалент сцхеме параметерс, Електроника вол.7 Но.2 , Децембер 2003, пп. 68-71, ЅУ ИССН 1450-5843.

74. С. Мирчевски, Л. Хаџиевска, Начини за зголемување на енергетската ефикасност кај електромоторните погони, Саем Енергетика, Македонски Центар за Енергетска Ефикасност (МАЦЕФ), Скопје, 2004.

75. З. Андонов, Б. Јефтениќ, С. Мирчевски, Примена на генетски алгоритми за определување на отпорностите кај асинхрон мотор, Четврто советување на МАКОСИГРЕ, Охрид, 26-29.09.2004, Труд бр. А1-04, стр. 1-6.

76. С. Мирчевски, З. Андонов, Појава на грешки кај електромоторните погони и можности за нивно детектирање, Четврто советување на МАКОСИГРЕ, Охрид, 26-29.09.2004, Труд бр. А1-05, стр. 1-8.

77. С. Мирчевски, З. Андонов, Актуелни состојби во електромоторните погони, Четврто советување на МАКОСИГРЕ, Охрид, 26-29.09.2004, Труд бр. А1-03, стр. 1-8.

78. Г. Арсов, С. Мирцевски, Перформанце анд лоссес оф цѕцлоцонвертер-фед индуцтион мотор дуе то нонсинусоидал инпут волтаге њавеформс, Интернатионал Цонференце он Оптимизатион оф Елецтрицал анд Елецтрониц Ељуипмент (ОПТИМ) 2004, Брасов, Романиа, 20-21.05.2004, вол. ИИ пп. 135-140, ИСБН 973-635-285-4.

79. С. Мирчевски, Можности за подобрување на енергетската ефикасност кај електромоторните погони, Меѓународно советување на ЗЕМАК “Енергетика 2004”, книга 1, Охрид, 7-9.10.2004, стр. 287-296,ИСБН 9989-9914-9-9.

80. С. Мирцевски, З. Андонов, Ф. Сарацевиц, Д. Мицески, А. Буцкоски, Еџампле фор елецтрицал енергѕ савингс њитх тхе пумп адустабле елецтриц дриве, Меѓународно советување на ЗЕМАК “Енергетика 2004”, книга 1, Охрид, 7-9.10.2004, стр. 297-306, ИСБН 9989-9914-9-9.

81. З. Андонов, Б. Јефтениц, С. Мирцевски, Индуцтион мотор параметер естиматион усинг генетиц алгоритхмс њитх еџпериментал прооф, ЕТАИ 2005, Охрид, 21-24.09.2005.

82. З. Андонов, Б. Јефтениц, С. Мирцевски, Индуцтион мотор температуре естиматион усинг генетиц алгоритхмс, 13тх Интернатионал сѕмпосиум Поњер Елецтроницс ЕЕ 2003, Нови Сад, Сербиа & Монтенегро, 2 – 4.11.2005.

НАСТАВНА ДЕЈНОСТ

Проекти

1. С-ЈЕП-12103-97 Девелопмент оф Поњер Елецтрониц Цоурсес (Развој на курсеви за додипломски и постдипломски студии од областа на енергетска електроника), координатор проф. д-р Томислав Џеков, 1997-2000.

2. ЦМЕ-03118-97 Девелопинг а Сѕстем фор Љуалитѕ Ассесмент оф Едуцатионал Перформанцес то бе Интродуцед ин Мацедониан Университиес (Развој на систем за оценување на квалитетот на образовните перформанси што би требало да се воведе на двата универзитети во Република Македонија), координатор проф. д-р Божин Доневски, 1997-1999.

3. Развој на курикулуми за образовен профил електротехничар и електричар (енергетски насоки) во рамките на ПХАРЕ програмата за интегрирана реформа на средното стручно образование и обука во Република Македонија, Скопје , 1999.

Х. Вурмус, А. Халмаи, Т. Нешков, Н. Павловиќ, И. Мицкоски, Мехатроника, проект за високото образование во Југоисточна Европа финансиран од ДААД – Германија, 2000-2004.

С. Мирцевски, М. Рива, З. Андонов, “Девелопмент оф модерн елецтриц дривес цоурсе”, ин Г. М. Димировски (Ед) Аутоматиц Сѕстемс фор Буилдинг тхе Инфраструцтуре ин Девелопинг Цоунтриес 2001 (Кноњледге анд Тецхнологѕ Трансфер), пп. 253-258. Пергамон – Елсевиер Сциенце Лтд, Оџфорд, , 2001 (ИСБН 0-08-043906 3; ИССН 1474-6670). Алсо аппеаред ин тхе Препринтс оф тхе 2нд ИФАЦ ЊС он Аутоматиц Сѕстемс фор Буилдинг тхе Инфраструцтуре ин Девелопинг Цоунтриес ДЕЦОМ-ТТ 2001 (Г. М. Димировски (Ед)), Охрид, Р. оф Мацедониа, Маѕ 21-23, пп. 29-34, бѕ Социетѕ фор ЕТАИ, Скопје, МК, 2001.

Трудови за студентски натпревари

Г. Трајаноски, Б. Јованов, З. Андонов (теам леадер), С. Мирцевски (супервисор), Моделлинг анд аналѕсис оф инвертер супплиед индуцтион мотор дривес усинг МАТЛАБ-СИМУЛИНК; Тхе Фифтх Интернатионал Цултурал анд Ацадемиц Меетинг оф Енгинееринг Студентс Процеедингс, Богазици Университѕ , Истанбул, , 15 – 21 Маѕ, 1999, пп. 71-84.

Ф. Сарацевиц, Д. Мицески, А. Буцковски, З. Андонов (теам леадер), С. Мирцевски (супервисор), З. Костиќ (супервисор), Ратионал усаге оф елецтрицал енергѕ ин пумп дривес, Тхе Сиџтх Интернатионал Цултурал анд Ацадемиц Меетинг оф Енгинееринг Студентс Процеедингс, Богазици Университѕ, Истанбул, Туркеѕ, 13 – 20 Маѕ, 2000, пп. 178-185.

Г. Цветкоски, Лј. Карајановски (теам леадер), С. Мирцевски (супервисор), Униполар цонтрол цирцуит оф а перманент магнет степпер мотор, Тхе Сиџтх Интернатионал Цултурал анд Ацадемиц Меетинг оф Енгинееринг Студентс Процеедингс, Богазици Университѕ, Истанбул, Туркеѕ, Маѕ 13 – 20, 2000, пп. 30-38.

В. Стојов, З. Босевски, С. Мирцевски (Теам Адвисор), З. Андонов (Теам Леадер), Енергѕ еффициенцѕ оф хеатинг анд аир цондитионинг сѕстемс ин едуцатион буилдинг, 7-тх ИЦАМЕС, Богазици Университѕ, Истанбул, Туркеѕ, 12 – 19 Маѕ, 2001.

З. Коцоски, Н. Гјоргјевски, С. Мирцевски (Теам Адвисор), И. Гјоргјиев (Теам Леадер), Программабле логиц цонтроллерс апплицатион фор елеваторс, 8-тх ИЦАМЕС, Богазици Университѕ, Истанбул, Туркеѕ, 11 – 18 Маѕ, 2002.

Трудови за студентите во весници и списанија

1. С. Мирчевски, Зошто се избира електротехника?, Студентски збор, Скопје , јуни 1998.

2. С. Мирчевски, Да се стане електроинженер, Елфаско бр.26, Скопје , јануари 1999.

3. С. Мирчевски, Која е правилната распределба на запишаните студенти по насоките на Електротехничкиот факултет – Скопје?, Елфаско бр. 28, Скопје , јуни 1999.

4. С. Мирчевски, Ај да се веселиме!, Елфаско бр. 29, Скопје , ноември 1999.

5. С. Мирчевски, Како да се зголеми интересот за студирање на електро-енергетските насоки?, И конгрес на инженерите на Македонија, Инженерството – двигател и во новиот милениум, Инженерска институција на Македонија, Струга, 24-26.10.2002, Зборник на трудови (главен и одговорен уредник Јован Мицковски), стр. 429-435, ИСБН 9989-57-145-7.

Учебни помагала
1. С. Мирчевски, З. Андонов, Електромоторни погони – ЦД верзија (содржи предавања, аудиториски вежби, упатства за лабораториски вежби, симулации, каталошки податоци од познати фирми, трудови), 2009 (се преиздава секоја година).
2. С. Мирчевски, З. Андонов, Основи на електрозадвижување – ЦД верзија (содржи предавања, аудиториски вежби, упатства за лабораториски вежби, симулации, каталошки податоци од познати фирми, трудови), 2008 (се преиздава секоја година).
3. С. Мирчевски, З. Андонов, Управување на електромоторни погони – ЦД верзија (содржи предавања, аудиториски вежби, упатства за лабораториски вежби, симулации, каталошки податоци од познати фирми, трудови), 2008 (се преиздава секоја година).
4. С. Мирчевски, Електрични елементи на автоматското управување (145 стр.), 2004.
5. З. Андонов, С. Мирчевски, Збирка решени задачи по предметот електрични елементи на автоматското управување (46 стр.), 2004.

Ментор на дипломски работи – 100.

Ментор на магистерски работи – 5 (Здравко Андонов, Драган Христовски, Ивица оргиев, Драган Видановски, Тони Крстевски).

Ментор на докторски дисертации – 1 во тек (м-р Драган Видановски).

Освен на ФЕИТ, држел настава по предметот Електромоторни погони и управување на Техничкиот факултет во Битола .

АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ (избор)

1. С. Мирчевски, З. Андонов, Испитување на електромоторниот погон на извозна машина во Рудникот “Злетово”, јама Добрево, јули 1992.

2. В. Попов, Н. Дурнев, З. Костиќ, С. Мирчевски и др., Извештај за општата состојба на евакуационите органи и хидромеханичката опрема на браните и јаловиштата од општ интерес за Република Македонија, (член на стручна комисија со решение бр. 12-8094/1 донесено од Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство), 1995.

3. С. Мирчевски, З. Андонов, Извештај за поправка и мерења на електромоторите тип 1 ЅН5 506Д во Шеќерана “8 Ноември” – Битола , декември 1995.

4. С. Мирчевски, Ревизија на вкупна документација на хидромеханичка опрема за ХС Лисиче – електро дел , ноември 1995.

5. С. Мирчевски, Предиктивно и превентивно одржување на електромоторни погони, ЦЕР – Скопје , јуни 1997.

6. С. Мирчевски, З. Андонов, Извештај за поправка и мерења на електромотор тип 1 СХ5 506Д во Шеќерана “8 Ноември” – Битола , август 1998.

7. С. Мирчевски, З. Андонов, Техничка документација за орман со уред за меко пуштање СОФТПАК МСТ 1 400 44Л, РЕК Осломеј Кичево, октомври 1998.

8. С. Мирчевски, М. Златаноски, З. Андонов, Б. Донев, Извештај за извршена проверка на секундарна заштита во 6 кВ разводна постројка Ј 32 во Топла валавница – Скопје , декември 1998.

9. Г. Гавриловски, С. Мирчевски, З. Андонов, Технички преглед и издавање сертификат за исправност и употреба на лифтови во кула во Градски ѕид, февруари, 1999.

10. З. Костиќ, С. Мирчевски, В. Стојковски, З. Андонов, Препораки за санација на хидромеханичката и електро опремата на брана Ратевска – Берово, јуни 1999.

11. С. Мирчевски, М. Златаноски, З. Андонов, Б. Донев, Извештај за извршена замена и поправка на неисправна секундарна заштита во 6 кВ разводна постројка Ј 32 во Топла валавница – Скопје , јули 1999.

12. С. Мирчевски, Д. Костиќ, Општи и посебни услови за електротехничката опрема за ХС Лисиче, јануари 2000.

13. С. Мирчевски, М. Златаноски, З. Андонов, Б. Донев, Извештај за извршена проверка на секундарна заштита во 6 кВ разводна постројка Ј 32 во Топла валавница – Скопје , октомври 2000.

14. С. Мирчевски, Рецензија на главен проект за електрични инсталации во ТС 10/0,4 кВ, 50 Хз, 250 кВА и ДЕА 200 кВА, сместени во командно административниот објект БРАНА “ЛИСИЧЕ”, 2001.

15. С. Мирчевски, И. орѓиев, З. Андонов, Љ. Карајановски, Реконструкција на лифтовите во НУБ “Климент Охридски”, 2001.
16. С. Мирчевски, М. Златаноски, З. Андонов, Љ. Карајановски, Испитување на релејната заштита во 6 кВ разводни постројки Ј44, Ј47 и Ј54 во Ладна валавница – Скопје , 2001.

17. С. Мирчевски, М. Златаноски, З. Андонов, Љ. Карајановски, Договор за тековно одржување на машина за хартија во Комуна – Скопје , од 2001.

18. С. Мирчевски, З. Андонов, Ревизија на управувањето со кабината на багер тип СРс 630, РЕК Битола Рудник Суводол, 2002.
19. С. Мирчевски, В. Нарашанов, Записник за технички преглед на инвестициониот објект темелен испуст и доводен орган во склоп на ХЕЦ “Козјак” – фаза електрика и фаза машинство(во состав на Комисија од Министерството за транспорт и врски, решение бр.15 Уп.-301/4 од 26.05.2003 година, а во врска со издавање решение за употреба), јуни 2003.
20. Н. Дурнев, З. Костиќ, С. Мирчевски, Извештај за состојбата на хидромеханичката опрема и евакуационите органи со предлог мерки на браните и јаловиштата од посебен значај за Република Македонија (работа во стручна комисија формирана од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со одлука бр. 12 – 9034/1 од 08.10.2003 година, според донесените заклучоци на Владата од 23 седница на 18.08.2003), октомври 2003-февруари 2004.

21. С. Мирчевски, Извештај за рецензија на книга 3 – Електрика за хидросистем брана “Лисиче” – Велес, 2004.
22. М. Златаноски, С. Мирчевски, З. Андонов, Љ. Карајановски, Извештај за извршена проверка на секундарна заштита во 6 кВ разводна постројка Ј 32 во Топла валавница – Скопје , 2005.