Ојлеска Латкоска Весна

E-mail vojleska@feit.ukim.edu.mk
Телефон +389(0)23099152

Образование:

  1. BSc (2004 / Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Електротехнички факултет-Скопје)

Работно искуство:

Јануари 2007-денес: Помлад асистент на Институтот за автоматика и системско инженерство;
Септември 2005-Јануари 2007: Соработник-Демонстратор на Институтот за автоматика и системско инженерство;
Ноември 2004-Мај 2005: VIGOUR spol. S r.o. Прага, Р. Чешка, програмер;