ФЕИТ Алумни

ФЕИТАА

ФЕИТ Алумни Асоцијација е основана во јуни 2009 и брои преку 3000 членови. ФЕИТАА е здружение на граѓани, дипломирани студенти на ФЕИТ, во кое доброволно и на рамноправна основа се здружуваат граѓаните заради остварување на заедничките интереси, заштита и унапредување на работата и активностите чија основна дејност е воспоставување, остварување, развој и промоција на социјалните, културните, научните, стручните, техничките, хуманитарните, образовните и пријателски односи меѓу дипломираните студенти од ФЕИТ, како и заинтересирани граѓани кои сакаат своето образование да го оформат, унапредат и надградат.

АКТИВНОСТИ

Почнувајќи од ноември, 2019 по идеја на Иницијативниот тим за реактивирање на ФЕИТ АЛУМНИ секој последен четврток во месецот се организираат состаноци на членовите во просториите на факултетот, а поради актуелната состојба со вирусот, од март тие се online. На нив се дискутира по одредена тема и потоа следи социјален нетворк наречен ДРУЖБА. Досега се одржаа 19 дружби со следниве теми:

– “РЕАКТИВИРАЊЕ НА ФЕИТ АЛУМНИ”
– “ИНЖЕНЕРСКА РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА 2019”
– “ЕЛФАСКО И ЕЛЕКТРО”
– “100 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНО ДЕЛУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ ИНЖЕНЕРИ”
– “ЖЕНИ ИНЖЕНЕРИ И ЕЛЕКТРО”
– “5G И ВИРУСОТ”
– “САЈБЕР СИГУРНОСТ И ВИРУСОТ”
– “РОДЕНДЕН НА ЕЛЕКТРО”
– “БРАЧНИ ПАРОВИ ОД ЕЛЕКТРО”
– “ЕЛЕКТРО ВО СПОРТОТ И КУЛТУРАТА”
– “ЕЛЕКТРО И ЗДРАВСТВОТО”
– “ИНЖЕНЕРСКА РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА 2020”
– “ЗА ДОБАР ПОЧЕТОК НА 2021”
– “ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ НА ФЕИТ – МОЈАТА ФЕИТ ПРИКАЗНА”
– “IEEE”
– “ПРЕДАВАЊЕ ОД ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ  ДИМИРОВСКИ ”
– “50 ГОДИШНИНА НА РЕМС И 12ти РОДЕНДЕН НА МАК-ЗЕЕПУ”
– “РОДЕНДЕН НА НИКОЛА ТЕСЛА”
– “100 ГОДИНИ CIGRE, АКТИВНОСТИТЕ НА МАКО-CIGRE И ИДНИНАТА”

КОНТАКТ
feit-alumni@feit.ukim.edu.mk
https://www.linkedin.com/groups/54005/
https://www.facebook.com/groups/1017053835036668/
https://www.youtube.com/channel/UCVyPppcKRQW2VKXQJqc6hkQ