ФЕИТ Алумни

ФЕИТАА

ФЕИТ Алумни Асоцијација е основана во јуни 2009 и брои преку 3000 членови. ФЕИТАА е здружение на граѓани, дипломирани студенти на ФЕИТ, во кое доброволно и на рамноправна основа се здружуваат граѓаните заради остварување на заедничките интереси, заштита и унапредување на работата и активностите чија основна дејност е воспоставување, остварување, развој и промоција на социјалните, културните, научните, стручните, техничките, хуманитарните, образовните и пријателски односи меѓу дипломираните студенти од ФЕИТ, како и заинтересирани граѓани кои сакаат своето образование да го оформат, унапредат и надградат.

АКТИВНОСТИ

Почнувајќи од ноември, 2019 по идеја на Иницијативниот тим за реактивирање на ФЕИТ АЛУМНИ секој последен четврток во месецот се организираат состаноци на членовите во просториите на факултетот, а поради актуелната состојба со вирусот, од март тие се online. На нив се дискутира по одредена тема и потоа следи социјален нетворк наречен ДРУЖБА. Досега се одржа 35 дружби со следниве теми:

– “РЕАКТИВИРАЊЕ НА ФЕИТ АЛУМНИ”
– “ИНЖЕНЕРСКА РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА 2019”
– “ЕЛФАСКО И ЕЛЕКТРО”
– “100 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНО ДЕЛУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ ИНЖЕНЕРИ”
– “ЖЕНИ ИНЖЕНЕРИ И ЕЛЕКТРО”
– “5G И ВИРУСОТ”  https://www.youtube.com/watch?v=_OFgA2t0LV4 https://www.youtube.com/watch?v=PGso_trojE8
–“САЈБЕР СИГУРНОСТ И ВИРУСОТ”
– “РОДЕНДЕН НА ЕЛЕКТРО”    https://www.youtube.com/watch?v=hrDOrl9FSFg
– “БРАЧНИ ПАРОВИ ОД ЕЛЕКТРО”
– “ЕЛЕКТРО ВО СПОРТОТ И КУЛТУРАТА”    https://www.youtube.com/watch?v=iPulRkMJEOQ
– “ЕЛЕКТРО И ЗДРАВСТВОТО”    https://www.youtube.com/watch?v=sqbOejGdL7w
– “ИНЖЕНЕРСКА РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА 2020”    https://www.youtube.com/watch?v=A4nem2p0Mso
– “ЗА ДОБАР ПОЧЕТОК НА 2021”  https://www.youtube.com/watch?v=6RAgknxMLWU
– “ФЕИТ ПРИКАЗНА” https://www.youtube.com/watch?v=BsfmziSUSe8 https://www.youtube.com/watch?v=cNgZjtN0fOc
– “IEEE”    https://www.youtube.com/watch?v=AnR6wQA_dcE
– “ПРЕДАВАЊЕ ОД ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ  ДИМИРОВСКИ ”  https://www.youtube.com/watch?v=Sjgq1QYNPec
– “50 ГОДИШНИНА НА РЕМС И 12ти РОДЕНДЕН НА МАК-ЗЕЕПУ”  https://www.youtube.com/watch?v=qpbHAOul4JI
– “РОДЕНДЕН НА НИКОЛА ТЕСЛА”
– “100 ГОДИНИ CIGRE, МАКО-CIGRE И ИДНИНАТА”  https://www.youtube.com/watch?v=No4U4WBUALM
– “ЗЕМАК”    https://www.youtube.com/watch?v=p2V6ha01nZc
– “ЕТАИ”   https://www.youtube.com/watch?v=DhHJl5BiPd0
– “ИНЖЕНЕРСКА РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА 2021”
– “РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА”  https://www.youtube.com/watch?v=100hYf8YJlo
– “МЕПСО” https://www.youtube.com/watch?v=H0kZG7shf78
– “ПРЕДАВАЊЕ ОД ПРОФ. Д-Р МАРЈАН ПОПОВ”
    https://www.facebook.com/groups/1017053835036668/permalink/7107909252617732/
– “МРТВ”    https://www.youtube.com/watch?v=I8Gw122iyS8
– “МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ”  https://www.youtube.com/watch?v=vwB_5nfu_Bs
– “ПРОМОЦИЈА НА НОВИ МАГИСТРИ И ДИПЛОМЦИ, РОДЕНДЕН НА ФЕИТ И НА АЛУМНИ”  https://www.youtube.com/watch?v=GJhSnAAaNgs
– “ЗЛАТНА ДИПЛОМА”  https://www.youtube.com/watch?v=rDKzlqDhT7Y
– “ЈУБИЛЕЈ – 3 ГОДИНИ ФЕИТ АЛУМНИ ДРУЖБИ”
– “РЕАКТИВИРАЊЕ НА ЕЛФАСКО” http://elfasko.mk/
– “COFFE@FEIT 3.0”
– “РОДЕНДЕН НА НИКОЛА ТЕСЛА”
– “50 ГОДИНИ ОД ПРВАТА НАУЧНО-СТРУЧНА И ТУРИСТИЧКА ЕКСКУРЗИЈА НА АПСОЛВЕНТИТЕ ОД 1973”
    https://www.youtube.com/watch?v=J8ZgdnChERk
– “КАФЕ ВО ДВОРЧЕ” 

КОНТАКТ
feit-alumni@feit.ukim.edu.mk
https://www.linkedin.com/groups/54005/
https://www.facebook.com/groups/1017053835036668/
https://www.youtube.com/channel/UCVyPppcKRQW2VKXQJqc6hkQ