ФЕИТ Алумни

ФЕИТАА

ФЕИТ Алумни Асоцијација е основана во јуни 2009 и брои преку 3000 членови. ФЕИТАА е здружение на граѓани, дипломирани студенти на ФЕИТ, во кое доброволно и на рамноправна основа се здружуваат граѓаните заради остварување на заедничките интереси, заштита и унапредување на работата и активностите чија основна дејност е воспоставување, остварување, развој и промоција на социјалните, културните, научните, стручните, техничките, хуманитарните, образовните и пријателски односи меѓу дипломираните студенти од ФЕИТ, како и заинтересирани граѓани кои сакаат своето образование да го оформат, унапредат и надградат.

АКТИВНОСТИ

Почнувајќи од ноември, 2019 по идеја на Иницијативниот тим за реактивирање на ФЕИТ АЛУМНИ секој последен четврток во месецот се организираат состаноци на членовите во просториите на факултетот, а поради актуелната состојба со вирусот, од март тие се online.На нив се дискутира по одредена тема и потоа следи социјален нетворк наречен ДРУЖБА.Досега се одржаа 8 дружби со следниве теми:
– “РЕАКТИВИРАЊЕ НА ФЕИТ АЛУМНИ”
– “ИНЖЕНЕРСКА РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА 2019”
– “ЕЛФАСКО И ЕЛЕКТРО”
– “100 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНО ДЕЛУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ ИНЖЕНЕРИ”
– “ЖЕНИ ИНЖЕНЕРИ И ЕЛЕКТРО”
– “5Г И ВИРУСОТ”
– “САЈБЕР СИГУРНОСТ И ВИРУСОТ”
– “РОДЕНДЕН НА ЕЛЕКТРО”

КОНТАКТ
feit-alumni@feit.ukim.edu.mk
https://www.linkedin.com/groups/54005/
https://www.facebook.com/groups/1017053835036668/
https://www.youtube.com/channel/UCVyPppcKRQW2VKXQJqc6hkQ