Најава за работилница “Примена на машинско учење во телекомуникациите”

Датум на настан: 23.12.2019

Во организација на Одделот за теорија на информации при македонската секција на ИЕЕЕ, а со поддршка и на Одделот за телекомуникации при македонската секција на ИЕЕЕ, во просторијата за состаноци на Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) во понеделник, 23.12.2019 година во периодот од 9:30 часот до 14:30 часот ќе се одржи Мини работилница на тема “Примена на машинско учење во телекомуникациите”. Предавачи се поканети истакнати професори од странство, како и експерти од индустријата. Агендата за овој настан е дадена подолу.

 

Проф. Венцеслав Кафеџиски

Раководител на одделот за теорија на информации при македонската секција на ИЕЕЕ

 

Време Наслов Презентер
9:30-9:40 Introduction Prof. Venceslav Kafedziski, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, Ss Cyril and Methodius University in Skopje
9:40-10:25 On the Use of Machine Learning Methods in Wireless IoT Connectivity Prof. Petar Popovski, The Technical Faculty of IT and Design, Aalborg University, Denmark
10:25-11:05 Towards Designing FTN Signaling Systems with Limited Computational

Resources

Prof. Predrag Ivanis, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Serbia
11:05-11:45 Two Faces of Machine Learning: Model Based vs Data Based (An Intimate Story) Prof. Dejan Vukobratovic, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia
11:45-12:20 LTE RACH Collision Multiplicity Detection via Machine Learning Prof. Cedomir Stefanovic, The Technical Faculty of IT and Design, Aalborg University, Denmark
12:20-12:40 Coffee Break

 

12:40-13:10 Streaming Data: Big Data at High Velocity

 

Prof. Gjorgji Madjarov, Faculty of Computer Science and Engineering, Ss Cyril and Methodius University in Skopje and Elevate-Global
13:10-13:40 Insights in Telco Enterprise Decision Support Systems Vojco Kraljevski, Musala Soft
13:40-14:10 NLP Technology for Improved Customer Service Stefan Jovanovski and Mitko Sekulovski, Sigmoid Group
14:10-14:30 Concluding Remarks and Discussion