Најава за работилница “Примена на машинско учење во телекомуникациите”

Датум на настан: 23.12.2019

Во организација на Одделот за теорија на информации при македонската секција на ИЕЕЕ, а со поддршка и на Одделот за телекомуникации при македонската секција на ИЕЕЕ, во просторијата за состаноци на Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) во понеделник, 23.12.2019 година во периодот од 9:30 часот до 14:30 часот ќе се одржи Мини работилница на тема “Примена на машинско учење во телекомуникациите”. Предавачи се поканети истакнати професори од странство, како и експерти од индустријата. Агендата за овој настан е дадена подолу.

 

Проф. Венцеслав Кафеџиски

Раководител на одделот за теорија на информации при македонската секција на ИЕЕЕ

 

ВремеНасловПрезентер
9:30-9:40IntroductionProf. Venceslav Kafedziski, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, Ss Cyril and Methodius University in Skopje
9:40-10:25On the Use of Machine Learning Methods in Wireless IoT ConnectivityProf. Petar Popovski, The Technical Faculty of IT and Design, Aalborg University, Denmark
10:25-11:05Towards Designing FTN Signaling Systems with Limited Computational

Resources

Prof. Predrag Ivanis, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Serbia
11:05-11:45Two Faces of Machine Learning: Model Based vs Data Based (An Intimate Story)Prof. Dejan Vukobratovic, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia
11:45-12:20LTE RACH Collision Multiplicity Detection via Machine LearningProf. Cedomir Stefanovic, The Technical Faculty of IT and Design, Aalborg University, Denmark
12:20-12:40Coffee Break

 

12:40-13:10Streaming Data: Big Data at High Velocity

 

Prof. Gjorgji Madjarov, Faculty of Computer Science and Engineering, Ss Cyril and Methodius University in Skopje and Elevate-Global
13:10-13:40Insights in Telco Enterprise Decision Support SystemsVojco Kraljevski, Musala Soft
13:40-14:10NLP Technology for Improved Customer ServiceStefan Jovanovski and Mitko Sekulovski, Sigmoid Group
14:10-14:30Concluding Remarks and Discussion