Решенија за акредитација

Објавено: декември 10, 2019

Решение за акредитација на студиската програма Метрологија  Решение за акредитација на студиската програма Електротехника и информациски технологии ...

Соопштение за работно време на студентската служба на 11.9.2019 година

Објавено: септември 10, 2019

Заради запишување на новите студенти на ден 11.9.2019, Службата за студентски прашања нема да работи со веќе запишаните студенти. Скопје, 10.9.2019 год. Службата за студентски прашања...

Соопштение – распоред на испити за третата испитна сесија

Објавено: август 19, 2019

Почитувани, Ве известуваме дека распоредот на испити за третата испитна сесија во учебната 2018/2019 година е обновен со час и просторија за секој испит. Распоред на испити за трета испитна сесија...

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година

Објавено: јули 27, 2019

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година...